Konferanse for aldersvennlige lokalsamfunn i Viken

KS Viken og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til konferanse for kommunene i Viken om aldersvennlige lokalsamfunn på KS-huset onsdag 30. august.

  • 30. august 2023
  • 09:30–15:00
  • KS-huset, Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo
  • Gjennomført

Hvordan utvikle aldersvennlige lokalsamfunn for å møte de demografiske utfordringene?

Her blir det anledning til å få med seg erfaringsdeling fra ulike kommuner, boligforskning fra OsloMet og informasjon om overgang til ny reform fra Helsedirektoratet.

Målgruppe: Folkevalgte, politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen, kommunaldirektør/- sjef for samfunn/kultur/plan/helse og velferd, folkehelseansvarlige, Leve Hele Livet-ansvarlige, medarbeidere, eldrerådsledere. 

Program

9.30Registrering
10.00Velkommen
 

Hvordan møter kommunen demografiutfordringene på en helhetlig og aldersvennlig måte? 
Aurskog-Høland kommune 

 Aldersvennlig boligutvikling 
Asker kommune
 Bolig og aldersforskning
OsloMet 
 Pause/refleksjon
 Aldersvennlige uteområder 
Bydel Ullern
 Aldersvennlige møteplasser og uteområder
Halden kommune
 Medvirkning
Indre Østfold kommune
 Aldersvennlig Transport
Senteret for et aldersvennlig Norge
12.30Lunsj
13.30Aldersvennlige Uteområder, medvirkning, samarbeid med næringsliv og frivillighet
Hol kommune
 Medvirkning, sofasamtale og refleksjon rundt bordene/pause
 

Overgang til ny reform
Helsedirektoratet

Slutt 15.00