Frokostseminar: Seniorpersonell i helsesektoren

Dame sitter foran pc-skjerm

Foto: Centre for Ageing Better

Hvordan kan satsning på seniorer i helsesektoren bli en del av løsningen på helsepersonellutfordringene?

  • 23. mai 2023
  • 09:00–10:30
  • Gjennomført, se videostream

Se videostream

https://bcove.video/3Wx1hR1

Lenken er aktiv 23. mai 08:45

Om seminaret

Helsesektoren står overfor store utfordringer på grunn av den demografiske utviklingen med en aldrende befolkning og færre i arbeidsfør alder. Dette utfordringsbildet har Helsepersonellkommisjonen rapport – Tid for handling, tydeliggjort.
Eldre arbeidstakere har viktig erfaring og kompetanse som har stor verdi for arbeidslivet og samfunnet. Dette gjelder også i helsesektoren. For å forhindre tidlig frafall og pensjonering er det viktig å ivareta helsepersonell i alle aldre og kjenne til motivasjonsfaktorer som får eldre personell til å bidra lenger arbeidslivet.

På seminaret vil Oslo Economics AS presentere rapporten som de har skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse- og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?  

Senter for seniorpolitikk vil også bidra med et utfyllende innlegg om hvordan vi kan utvikle gode senkarrierer i helse- og omsorgssektoren. 

Program

Velkommen ved Helsedirektoratet
Utfordringsbildet som Helsepersonellkommisjonen har trukket opp ved Helsedirektoratet
Presentasjon av rapporten "Hva motiverer eldre arbeidstakere i helse og omsorgstjenesten til å stå lenger i jobb?" ved Oslo Economics
Kan vi utvikle gode senkarrierer i helse- og omsorgssektoren? ved Senter for seniorpolitikk 
Helse og funksjon blant eldre i Norge – muliggjør det lengre yrkeskarrierer? ved Folkehelseinstituttet 
Panelsamtale 

  • Det ikke er nødvendig å melde seg på arrangementet hvis man følger det digitalt
  • Opptak av arrangementet vil bli lagt ut her i ettertid