Erfaringssamling Aldersvennlig Agder

Byrom med park og bygninger

Foto: Gunnar Ridderström / Unsplash

Erfaringssamling med Aldersvennlig Agder der kommuner, fylkeskommune og Senter for Aldersvennlig Norge vil dele erfaringer, kunnskap og inspirasjon fra arbeidet med å utvikle aldersvennlige samfunn.

  • 10. mai 2023
  • 09:30–15:00
  • Fylkeshuset i Agder, Kristiansand
  • Gjennomført

Program

9:30

Kaffe, frukt og registrering
10:00Velkommen ved Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune
10:20

«En nasjonalpark for alle – i tett samarbeid med frivilligheten» ved Tone Worren, Arendal kommune

10:35Regional plan for mobilitet ved Ingvild Møgster, Agder Fylkeskommune
10:50Pause
11:05AKT svipp ved Ragna Skøien, AKT
11:20Erfaringsutveksling 
11:45Lunsj
12:30Bo trygt hjemme reformen ved Heidi Vige, Statsforvalteren i Agder
12:40En sofaprat om bolig
13:15Pause
13:30Medvirkning - Eldrerådet som en medspiller ved Ivar Netland, Fylkeseldrerådet
13:40Medvirkning ved Anne Berit Rafoss, Senteret for et Aldersvennlig Norge
13:50

«Slik skal vi videreutvikle Vennesla sammen» ved Jorunn Sagen Olsen, Vennesla kommune

14:10Benstrekk
14:15Status opplæringsprogram for eldreråd ved Ingrid Køhler Knutsen, prosjektleder
14:30Erfaringsutveksling, avslutning og veien videre

Invitasjon er sendt ut til alle kommunene i Agder.