Arendalsuka: Med frivilligheten for aldersvennlige lokalsamfunn

Frivillighet Norge og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til workshop for å finne løsningene som gjør at vi får med flere eldre inn i frivilligheten.

  • 16. august 2023
  • 08:00–10:00
  • Clarion Hotel Tyholmen, Sal A
  • Gjennomført

Eldre er en ettertraktet gruppe med kompetanse og erfaring som er verdifull for mange. Funn fra en nasjonal undersøkelse fra februar til april 2022 viser at 78 % av lokallagene ønsker å rekruttere flere over 60 år. 

Når vi vet at mange av oss skal være friske pensjonister mange år av livet er det også viktig å finne meningsfulle aktiviteter å bruke tiden sin på. Alle vinner på frivillighet. Den har en verdi for de som får en hjelpende hånd, eller for de som benytter seg av et tilbud i regi av frivilligheten. Frivillighet har verdi for de som bidrar med sin kompetanse sammen med andre. Og ikke minst har frivilligheten en verdi for samfunnet. 

Hva kan kommuner, frivillighet og næringslivet lære av hverandre når det gjelder å rekruttere og engasjere seniorer? Hvordan kan frivillig og offentlig sektor arbeide sammen for aldersvennlige lokalsamfunn? 

Vi håper du vil delta med dine perspektiver, kunnskap og erfaringer for å hjelpe oss i verkstedet. 

08.00Kaffe og frokostservering
08.30Velkommen
08.35

Margrethe Sunde, president i Virke Sentralstyre, innleder om suksesskriterier for å involvere eldre i frivilligheten, og hvordan vi kan arbeide for å legge til rette for en god overgang fra arbeidslivet. 

08.45Tyholmen Frivilligsentral og Råde IL forteller om hvordan de har lyktes med å involvere seniorer
09.00Verksted
Hva hindrer eldre i å delta i frivilligheten?
Hvordan kan frivillighet og kommune samarbeide for å legge til rette for det?
09.30Oppsummering
09.45Avslutning