Arendalsuka: Møteplass for folkehelse

Frivillighet Norge og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til workshop for å finne løsningene som gjør at vi får med flere eldre inn i frivilligheten.

  • 16. august 2023
  • 08:00–10:00
  • Clarion Hotel Tyholmen

Eldre er en ettertraktet gruppe med kompetanse og erfaring som er verdifull for mange. Funn fra en nasjonal undersøkelse fra februar til april 2022 viser at 78 % av lokallagene ønsker å rekruttere flere over 60 år. 

Når vi vet at mange av oss skal være friske pensjonister mange år av livet er det også viktig å finne meningsfulle aktiviteter å bruke tiden sin på. Alle vinner på frivillighet. Den har en verdi for de som får en hjelpende hånd, eller for de som benytter seg av et tilbud i regi av frivilligheten. Frivillighet har verdi for de som bidrar med sin kompetanse sammen med andre. Og ikke minst har frivilligheten en verdi for samfunnet.