Aldring i en ny tid

Eldre dame utendørs som smiler til kamera

Foto: Centre for Ageing Better

Overskriften for den 8. norske kongressen i aldersforskning har tittelen Aldring i en ny tid. Dette er en møteplass for personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre.

  • 23.–24. oktober 2023
  • Quality Hotel Expo, Fornebu
  • Gjennomført

Konferansen ønsker å få presentert forskning over et bredt spekter av temaer som aktiv aldring, bolig, forebygging og behandling, helsetjenester, livskvalitet, omsorg, sosial ulikhet, sosiale nettverk, teknologi, yrkesaktivitet blant eldre og mye mer.

Det vil være plenumsforedrag, symposier, sesjoner for paperpresentasjoner og muligheter for å presentere posters.

Arrangører: Nasjonalt senter for aldring og helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk selskap for aldersforskning og OsloMet (ved Fakultet for helsevitenskap og NOVA). Senteret for et aldersvennlig Norge sitter i programkomiteen.

Følg gjerne konferansen på Facebook for oppdateringer om siste nytt: https://www.facebook.com/aldersforskningskongress