WHO ønsket erfaringer fra Norge og Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Av: Aldersvennlig
Postet: 27.03.23 (oppdatert 26.04.23)

Flere land ser verdien av nettverksarbeid og utvikling av nasjonale program for å skape mer aldersvennlige lokalsamfunn. Etter invitasjon fra WHO, delte Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge, erfaringer og praksis fra Norge.

Sammen med Irland, England og Slovenia som alle har nasjonale program og aldersvennlige nettverk, fikk Anne Berit muligheten til å hente inspirasjon til arbeidet i Norge, men også løfte hvilke muligheter, utfordringer og behov som er knyttet til utvikling av et nasjonalt nettverk.

− Globalt er det ulike nettverk og ulik forankring. I Norge har vi god myndighetsforankring for vårt arbeid. Irland har med seg alle kommuner og fylker, mens England og Slovenia har institutt og stiftelser som leder an i dette arbeidet. 

Håndbok for aldersvennlige nettverk

Utvikling av nasjonale program og nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn var altså bakteppe for konsultasjonsmøte og konferansen i regi av WHO. Målet var todelt: å bidra til utvikling av et nettverk i Polen, men også en diskusjon en utveksling WHO kan bruke i andre land.

− I Polen er allerede flere byer med i WHOs globale nettverk, og har mange gode aldersvennlige eksempel å vise til. Samtidig jobber WHO i disse dager med å ferdigstille en håndbok for utvikling av nasjonale nettverk – som også ble presentert.

I tillegg ble aldersvennlig utvikling, aldersvennlige tiltak og nettverk diskutert i lys av hvordan de kan utgjøre en forskjell i større kriser – slik som pandemi og flyktningkriser.

− En utrolig spennende konferanse, og mye å lære, smiler Anne Berit.

211 kommuner i det norske nettverket

I mars teller Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn 211 kommuner og fylkeskommuner. Her tilbys månedlige digitale nettverkskaffer, webinarer, konferanser og en-til-en veiledning.

− Jeg setter så pris på det norske nettverket og den muligheten vi har til samarbeid, utveksling av erfaringer og eksempler og til å støtte og oppmuntre hverandre! Det er noe av den viktigste verdien av et nasjonalt nettverket som jeg hadde gleden av å videreformidle til WHO og de andre landene som deltok, avslutter Anne Berit.