Vil utfordre stereotypier av eldre med bildebank til fri bruk

Postet: 07.05.24 (oppdatert 07.05.24)

​​​​​​​I England har Centre for Ageing Better laget en bildebank i et forsøk på å utfordre negative og stereotype syn på eldre.

Over 3000 bilder er samlet i bildebanken som ligger tilgjengelig på senterets kampanjeside "Age without limits". Fotografiene viser en mer realistisk skildring av aldring, nettopp for å utfordre forestillingen vi har om at eldre mennesker er skrøpelige og sårbare.

Biblioteket oppdateres jevnlig, og her tilbys journalister, organisasjoner og enkeltpersoner et bredt utvalg bilder til fri bruk.

Karikerte og stereotypiske

Bildebiblioteket er et ledd i senterets arbeid med alderisme og holdninger knyttet til aldring. Samtidig er den et svar på rapporten "An old age problem", som har sett på hvordan samfunnet skildrer alder, aldring og de demografiske endringene.

I rapporten pekes det blant annet på at bildebankene som er tilgjengelige i dag, ofte bruker urealistiske positive eller negative fremstillinger av eldre. Videre løftes det frem at vi må prøve å unngå karikaturer og stereotypier, og heller forsøke – i ord og bilder – og vise variasjonen og hvilket mangfold som ligger i det å bli eldre.

Her kan du bla deg gjennom bildebanken.

Om Centre for Ageing Better

Centre for Ageing Better er en samarbeidsparter i Verdens helseorganisasjons globale nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn. Senteret en uavhengig veldedig stiftelse, finansiert av et legat fra National Lottery Community Fund i England.

Senteret jobber med partnere på tvers av England blant annet med tiltak for å skape aldersvennlige virksomheter og aldersvennlige boliger. De har en egen kampanje om alderisme, og jobber også med å etablere et nettverk for aldersvennlige byer og kommuner.

Les mer om Centre for Ageing Better