Tid og stad for Eldrerådskurset i 2024

Postet: 08.09.23 (oppdatert 09.01.24)
Det sitter flere mennesker rundt et bord og skriver på ulike papir.

Frå januar 2024 rullar Senteret for et aldersvennlig Norge ut Eldrerådskurset over heile landet. Nå er tid og stad for dei fysiske samlingane i kurset på plass.

Artikkelen er 185 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Eldreråda i kommunane og fylkeskommunane vil få tilbod om regionsvise samlingar. Her er oversikten over kva tid som er sett av i dei ulike regionane. 

Region

Dato 2024

Kurssted

Innlandet

31. janaur

Scandic Lillehammer Hotel

Viken (Østfold)

6. februar

Quality Hotel Fredrikstad

Vestfold og Telemark

8. februar

Quality Hotel Tønsberg

Oslo-Akershus

13. februar

Scandic Vulkan

Viken (Buskerud)

5. mars

Scandic Ambassadeur Hotel

Vestfold og Telemark

7. mars

Comfort Hotel Porsgrunn

Agder

12. mars

Scandic Kristiansand Bystranda

Rogaland

14. mars

Scandic Stavanger Forus

Vestland

19. mars

Scandic Bergen City

Møre og Romsdal

4. april

Scandic Parken Ålesund

Trøndelag

8. april

Scandic Lerkendal Hotel

Nordland

16. april

Scandic Bodø

Troms og Finnmark

23. april

Scandic Hotel Alta

Troms og Finnmark

25. april

Scandic Ishavshotel

Program og påmelding vil bli sendt ut i løpet av oktober.

Gjennomføring av Eldrerådskurset

Eldrerådskurset er sett saman av to modular som alle som deltek på kurset skal gjennomføre. Det er ein digital modul som skal gjennomførast først. Deretter deltek ein på ei fysisk samling som er modul to. Alt skal gjennomførast i løpet av første halvår 2024.

For at alle medlemmane i Eldrerådet og sekretariatsressursene i kommunen skal ha eit felles utgangspunkt, anbefaler vi at desse deltek samla på både den fysiske og digitale modulen. Det vil gi best nytteverdi i arbeidet.

Her er brevet som vart sendt ut til postmottaka i kommunar og fylkeskommunar om tilbodet rett før sommaren.

Eldrerådskurset

Utviklinga og gjennomføringa av Eldrerådskurset skjer på oppdrag frå Regjeringa, med ønskje om å styrkje medverknad og reell innflytelse for eldre innbyggjarar overfor kommunestyret i saker som omhandlar dei eldre.

Alle eldreråd i landet vil få tilbod om å ta kurset. Tilbodet vil vi leggje stor vekt på korleis eldreråda kan bidra og medverke i utviklinga av aldersvennlege lokalsamfunn. Samstundes vil det gje dei ein god introduksjon til rolla dei har og kan ta som eldreråd.