Temaside for arbeidet med Bu trygt heime reforma

Postet: 27.03.24 (oppdatert 02.04.24)
Foto: Mostphotos

Helsedirektoratet, som har det nasjonale ansvaret for koordinering av Bu trygt heime-reforma, har oppretta ei eiga temaside for arbeidet.

På temasiden kan du lese meir om reforma og halde deg oppdatert om status for arbeidet. 

Videopresentasjon av reforma

Det er også laga eit webinar om reforma. Der fortel mellom anna Husbanken om oppdrag og tiltak knytta til det nasjonale eldrebustadprogrammet, som er ein viktig del av reforma. Wenche Halsen, leiar av Senteret for et aldersvennlig Norge fortel om aktivitetar og tiltak som er samla i Program for eit aldersvennleg Noreg 2030.