Skal finne løsninger som kan redusere ensomhet blant aleneboende eldre

Postet: 26.02.24 (oppdatert 26.02.24)
Fire stykker står og holder et prosesskart opp mellom seg mens de smiler til kamera.
Mandag fikk studentene fra Kristiania presentert problemstillingen og prosesskart for årets Innovasjonscamp. Fra venstre: Eirin Horn Aspestrand, fagansvarlig Innovasjon og entreprenørskap, Eivind Solberg, fagansvarlig for Interaksjonsdesign, Silje Gundersen, fagansvarlig i Ungt entreprenørskap og Nina Myklebust, seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Kristiania

Nærmere 60 studenter ved Kristiania skal denne uken, på oppdrag fra Senteret for et aldersvennlig Norge, samarbeide på tvers av fagretninger i jakten på løsninger som kan bidra til at færre aleneboende eldre føler seg ensomme. Fredag er det duket for kåring av beste løsning.

Stemningen og nervøsiteten var til å ta og føle på i Kristianias lokaler i Urtegata mandag morgen. Studentene fra studiene Innovasjon og entreprenørskap, Interaksjonsdesign og Prosjektledelse var samlet for kickoff på årets innovasjonscamp. 

− Det er utrolig gøy at vi gjennom senterets partnerskapsordning, får mulighet til å bidra til å løse et viktig samfunnsproblem, sier Eirin Horn Aspestrand, fagansvarlig Innovasjon og entreprenørskap ved Kristiania.

Hun gleder seg til å følge studentene gjennom den tverrfaglige innovasjonscampen og prosessen med å løse den komplekse problemstillingen.

Én av fire over 60 år føler seg ensomme

Innovasjonscampen, som er et årlig arrangement ved Kristiania, ble innledet med et inspirerende og tankevekkende foredrag fra Jimmy Westerheim, grunnleggeren bak den ideelle organisasjonen "The Human Aspect".

Mann foreleser, bak han er det en stor skjerm med et bilde av en sjeggete mann og teksten "Hva ser du"
Jimmy Westerheim, grunnleggeren bak den ideelle organisasjonen "The Human Aspect" innledet innovasjonscampen. Foto: Kristiania

Deretter gav Silje Gundersen, fagansvarlig i Ungt entreprenørskap, studentene en grundig introduksjon til prosessverktøyet som de skal bruke i løpet av uken, før Nina Myklebust fra senteret hadde gleden av å introdusere selve temaet og oppgaven.

− Selv i et land som Norge, hvor vi egentlig har lite ensomhet, føler omtrent én av fire over 60 år seg ensomme. Og selv om andelen ensomme eldre går ned, vil antallet øke i takt med at vi blir flere eldre som lever lenger, sier Nina før hun fortsetter:

− I Dagens Medisin beskriver FHI ensomhet som et betydelig folkehelseproblem, forbundet med en rekke fysiske og psykiske helseproblemer. Ensomme eldre spiser mindre, sover dårligere, beveger seg mindre, og har økt risiko for kognitiv svikt og demens. Ensomhet koster, for de det gjelder, men også i kroner og øre for det norske samfunnet. 

− Tenk hvis studentene i løpet av denne uken kommer frem til noen innovative løsninger som kan bidra til å redusere ensomheten enda mer. Det hadde vært fantastisk, smiler Nina.

Tverrfaglig jury skal kåre vinneren

Rommet_web.png
Foto: Kristiania

I løpet av de fem dagene innovasjonscampen pågår vil studentene få både veiledning og inspirasjonspåfyll fra fagledere og senteret som oppdragsgiver. Fredag er det duket for kåring av beste løsning.

Studentgruppene får da to minutter hver til en såkalt "elevator-pitch", før juryen samles for å vurdere løsningsforslag og kåre årets innovative løsning.

I tillegg kåres det en publikumspris – hvor andre tilskuere og studentene selv stemmer frem sin favoritt.

Jury:   

  • Wenche Halsen, Leder Senteret for et aldersvennlig Norge
  • Knut Bang, Seniorrådgiver design og designdrevet næringsutvikling i DOGA
  • Tone Bye, Generalsekretær i stiftelsen Livsglede for Eldre.
  • Siw Bakke Jørstad: Fagansvarlig helse, Kristiania.
  • Nina Myklebust, Seniorrådgiver i Senteret for et aldersvennlig Norge