SINTEF setter aldersvennlig samfunn på forskningsagendaen

Postet: 27.05.24 (oppdatert 27.05.24)
Portrett av Karin Høyland i svart skjorte
Seniorforsker Karin Høyland i SINTEF, ser frem til samarbeidet med Senteret for et aldersvennlig Norge.

SINTEF har signert en samarbeidsavtale med Senteret for et aldersvennlig Norge. Forskningsinstituttet har i flere år hatt demografiske endringer som utgangspunkt i forskningsprosjekter. Nå har de også en egen tverrfaglig konsernsatsing som koordinerer forskere med ulik fagbakgrunn rundt utfordringer ved demografiendringene.

I SINTEFs nye strategidokument er den demografiske utfordringen presentert som en av de store framtidsutfordringene.

– Vi kjenner utfordringene i kommunene og er opptatt av at både bevisst fysisk planlegging og bruk av velferdsteknologi er nyttige verktøy for å bidra til en aktiv og helsefremmende hverdag i eldre år, forteller seniorforsker Karin Høyland i SINTEF.

– Senteret for et aldersvennlig Norge er flinke til å formidle kunnskap og har en bred kontaktflate mot kommune-Norge. Vi vil gjerne samarbeide med kommuner som ønsker å finne frem til nye svar.

Behov for mer forskning

Den aldersvennlige samfunnsutviklingen handler i stor grad om å utforme og implementere tiltak og løsninger som tar hensyn til behovene som ulike aldersgrupper har både nå og i fremtiden.

– Vi har behov for enda mer forskning og innsikt om eldre, aldring, konsekvensene av demografiendringene og ikke minst effekten av ulike tiltak som iverksettes. Bare da kan vi bli bærekraftige, forteller Nina Myklebust, ansvarlig for senterets partnerskapsordning.

– I internasjonale forskningsmiljø ser vi at demografiendringene får svært mye oppmerksomhet. Vi er svært glade for at vi nå har fått med oss en så stor og anerkjent aktør innen forskningsmiljøet.

Bo hele livet

SINTEF har gjennom ulike prosjekter jobbet med boformer og områdeutvikling tilrettelagt for eldre i mange år.

Blant annet har de samarbeidet med Norske arkitekters landsforbund om utgivelsen Håndbok for aldersvennlig stedsutvikling.

Gate med høye hus der det er barn og eldre
Foto: SINTEF

– Vi jobber med forskning, og deltar både i utviklingsprosjekter og systematisering av erfaringer med ulike løsninger, forteller Karin.

Noe av det siste de har levert innen dette feltet er rapporten Bo hele livet. Nye bofellesskap og nabolag for gammel og ung. Den inneholder forslag og eksempler på ulike boformer for eldre som er tilpasset et aldersvennlig samfunn.

Andre miljøer i SINTEF jobber blant annet med bruk av velferdsteknologi.

En forutsetning for aldersvennlig utvikling

For å skape et aldersvennlig samfunn finnes det en rekke forutsetninger som må ligge til grunn. Medvirkning og lokalkunnskap er nyttig utgangspunkt for å finne nye løsninger.

– Det handler om at vi gjennom universell utforming skaper omgivelser, produkter og tjenester som er tilgjengelige og brukervennlige for mennesker i alle aldre og med ulike evner, understreker Nina.  

– Gjennom samarbeidet med SINTEF ser vi frem til å kunne øke bevisstheten og betydningen forskning og innsikt har i utviklingen av et mer aldersvennlig Norge, avslutter hun.

SINTEF logo i store bokstaver

 

 

OM SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. 

SINTEF har over 2200 ansatte. 7 av 10 er forskere. 

Institutter: SINTEF Community, SINTEF Digital, SINTEF Energi, SINTEF Industri, SINTEF Manufacturing og SINTEF Ocean

SINTEF holder til i Trondheim og Oslo