Senteret er med i nordisk nettverk for aldersvennlige steder

Postet: 25.05.22 (oppdatert 25.05.22)
Flyfoto av Reykjavik
Reykjavik er en av byene som er med i det nordiske nettverket. Foto: Unsplash

Senteret for et aldersvennlig Norge er invitert inn i det nordiske nettverket for aldersvennlige steder som koordineres av Nordens Velferdssenter. Det åpner dørene for større samarbeid om aldersvennlig utvikling på tvers av landegrensene.  

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

− Vi har jobbet med å bygge vårt nettverk av aldersvennlige kommuner siden 1. februar i fjor. Det er svært hyggelig at vi allerede nå er ønsket inn som medlem i Nordnes velferdssenter sitt nettverk. Dette vil gi kommunene en stor verdi, sier Wenche Halsen, leder i senteret for et aldersvennlig Norge. 

− Medlemskapet gir norske kommuner et direkte innblikk i hva som skjer i andre nordiske land av aldersvennlig utvikling. Vi er også det første som inkluderes i nettverket som et senter med et eget nettverk, og ikke som en enkelt by eller kommune. Det er ekstra spennende, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder for Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. 

 Aldersvennlige og bærekraftige samfunn 

Det nordiske nettverket er organisert som en del av prosjektet Aldersvennlig og bærekraftige samfunn i Norden. Prosjektet ledes av Nordens Velferdssenter og har som mål å bidra til sosialt bærekraftige og aldersvennlige byer og samfunn. Det nordiske nettverket er en del av Verdens helseorganisasjons globale nettverk Age Friendly Cities and Communities. 

− På samme måte som vi jobber i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn, hjelper det nordiske nettverket med å øke kunnskap om aldersvennlig utvikling. De bidrar til at byer og kommuner blir mer aldersvennlige – og løfter frem viktigheten av likeverdig inkludering og aktiv deltakelse av eldre i by- og samfunnsplanlegging, forteller Anne Berit. 

Ny kunnskap 

Podcaster, rapporter, webinarer og samlinger knyttet til ulike aldersvennlige tema, er noe av det det nordiske nettverket tilbyr og deler med sine medlemmer. 

− Medlemskapet betyr flere muligheter for utveksling, interessante rapporter og forskningsprosjekter. Norske kommuner får anledning til å være med på aktiviteter i regi av det nordiske nettverket, og ikke minst bli oppdatert på prosjekter som det nordiske nettverket er ansvarlig for eller del av, forteller Anne Berit. 

Første medlem av denne typen 

Hittil har medlemmene i det nordiske nettverket vært byer og kommuner, som Oslo, Trondheim, Reykjavik, Stockholm og Esbjerg. Senteret og det norske nettverket, er som nevnt innledningsvis, de første som inviteres inn i sitt slag. 

− Det norske nettverket kan bidra med erfaringer og eksempler på aldersvennlige tiltak og utvikling fra Norge, som vi være nyttig og interessant for de andre nordiske landene å høre om. Vi ser frem til å inspirere og bli inspirert, avslutter Anne Berit.