Samarbeid for flere aktive seniorer

Postet: 29.04.24 (oppdatert 29.04.24)
profilbilde Sigrid Nedkvitne
– Vi vil bidra til at det utvikles lokalsamfunn der det er enkelt å ta vare på egen helse gjennom å være aktiv og sosial, sier Sigrid Nedkvitne, leder for Friskus Sosialentreprenør.

Frivillighet, aktivitet og samarbeid er blant stikkordene når Friskus sosialentreprenør går inn som samarbeidspartner med Senteret for et aldersvennlig Norge. Sammen med kommuner over hele landet bygger og utvikler de en digital plattform som gjør det enkelt for innbyggerne å finne noe å engasjere seg i.

– Med Friskus på laget, håper vi å kunne bidra til flere aktive og sosiale seniorer samt enda tettere samarbeid mellom kommune, frivillig og ideell sektor, forteller Nina Myklebust som har ansvaret for senterets partnerskapsordning.  

– Det er enormt mye kunnskap om mennesker, samfunn og kommuners behov og utfordringer. Det finnes også løsninger som kan snu de negative trendene. Alt som kreves er handlekraft og samarbeid mellom mennesker og organisasjoner, forteller Sigrid Nedkvitne, leder for Friskus Sosialentreprenør. 

Lære av hverandre

I tillegg til å spre kunnskap og erfaringer om Friskus, ønsker Sigrid at samarbeidet kan bidra til at de blir bedre på å hjelpe kommuner med å skape aldersvennlige lokalsamfunn.

– Vi vil bidra til at det utvikles lokalsamfunn der det er enkelt å ta vare på egen helse gjennom å være aktiv og sosial. Der generasjonsmøter er naturlige, og mennesker i ulike livsfaser hjelper hverandre og føler at de hører til.

Tilrettelegger sosiale møteplasser

Dyktige sosiale entreprenører er viktig i det aldersvennlige arbeidet.

– Friskus tilbyr kommunene en digital infrastruktur som bidrar til at mennesker uavhengig av alder og kultur kan møtes, dele opplevelser og bidra i fellesskap, forteller Nina. 

– Med over 5000 lag, organisasjoner og kommunale avdelinger registrert, har de opparbeidet seg unik erfaring med å tilrettelegge for sosiale møteplasser. Og gjennom aktivitetsoversikten på kommunens Friskus-side er det enkelt for innbyggerne å se hva som skjer i deres lokalområde, legger hun til. 

Nina og Sigrid på konferansesenen.
Nina Myklebust og Sigrid Nedkvitne. 

Bidra ut fra egne forutsetninger

Den demografiske utviklingen betyr flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap. Sigrid understreker at det utfordrer dagens velferdsmodell.

– Vi arbeider direkte inn i disse kjerneområdene for å bidra til å forhindre at konsekvensene av den demografiske utviklingen fører til "kommunal kollaps". Vi mener at det er mye som er mulig å gjøre nå for å bevare det effektive tillitssamfunnet vårt og bevare velferdsstaten der alle bidrar ut fra egne forutsettinger, forteller Sigrid.

Aldersvennlige og bærekraftige lokalsamfunn skapes når innbyggere er aktive, inkludert, bidrar og deltar der de bor.

– Deltagelse i aktivitet og lokalsamfunn gir nettverk, vennskap, mening, trygget, opplevelse av tilhørighet og ikke minst arbeidsliv-kompetanse for de som trenger det, understreker Sigrid og legger til at det er mange av oss som kan være en ressurs for hverandre bare man får muligheten.

Samarbeid på tvers i lokalsamfunnet

På kommunes Friskus, kan du få oversikt over ulike frivillige oppdrag og hvor det er behov for din hjelp. I tillegg kan du gjennom plattformen kontakte de ulike frivillige lagene, organisasjonene og kommunale enhetene direkte hvis du har spørsmål.

– Friskus bidrar også til at utallige frivillige lag, organisasjoner og kommunale avdelinger kan nå ut til sine innbyggere med informasjon om fritidsaktiviteter, kulturarrangement, andre møteplasser og frivillige oppdrag. Skal vi lykkes med å skape enda mer aldersvennlige og levende lokalsamfunn trenger vi løsninger som gjør det enklere for oss å samhandle og treffes, sier Nina.

– Med Sigrid og resten av gjengen i Friskus med på laget, håper vi å kunne bidra til flere aktive og sosiale seniorer samt enda tettere samarbeid mellom kommune, frivillig og ideell sektor, avslutter Nina.  

Logo_friskus.png

Om Friskus

Friskus Sosialentreprenør, leverer rådgivningstjenester samt aktivitetsplattformen og samhandlingsverkøyet friskus.com for helsefremmende kommuner. Over 5000 lokale lag, foreninger og kommunale avdelinger er registret som brukere. 

Friskus Sosialentreprenør holder til i Voss, Oslo og Bergen.

Les mer om Friskus på deres hjemmeside