Rapport til helse- og omsorgsministeren

Av: Tina Kjensli Dyrseth
Postet: 27.03.23 (oppdatert 12.05.23)
I juni 2022 ble Berit Brørby utnevnt til leder av Rådet for et aldersvennlig Norge av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.
I juni 2022 ble Berit Brørby utnevnt til leder av Rådet for et aldersvennlig Norge av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Digitalisering, kommersielle tjenester og boliger. Dette er blant sakene Rådet for et aldersvennlig Norge mener statsråd Ingvild Kjerkol må ta med seg på veien for at Norge skal bli mer aldersvennlig.

Rådet har sendt en rapport med anbefalinger til statsråden som de håper vil innlemmes i de ulike stortingsmeldingene som er varslet. Her løfter de frem seks tema som de mener er avgjørende i det videre arbeidet for å skape et aldersvennlig Norge: 

  • Boliger som vi kan bli eldre i – enten ved at vi får råd og bistand knyttet til hvordan deboligene vi bor i blir tilrettelagt – eller at det er andre boliger tilgjengelige i lokalsamfunnet.
  • Møteplasser og aktiviteter – det må legges til rette slik at det finnes gode møteplasser ogtilbud om aktiviteter for å unngå ensomhet, samt sørge for at eldre selv får bidra med sinkunnskap.
  • Transport – for at de hjemmeboende som ikke lenger kjører bil skal komme seg ut til butikk,lege og aktiviteter må transporttilbudet i kommunen kartlegges og tilbud utredes.
  • Digitalisering – for å hindre ensomhet og utenforskap må det iverksettes tiltak som bidrar tildigital inkludering. Handlingsplanen som legges frem må følges opp med konkret tiltak.
  • Servicetjenester – med flere friske eldre som skal greie seg selv vil det være behov forlavterskel servicetjenester. Slike tjenester må utredes.
  • Forskning – for at vi skal vite at folk føler at de bor trygt og greier seg selv, er det behov former kunnskap om hva som skal til.

Rådet peker også på at en av flere forutsetninger for å lykkes er at det arbeides på tvers i de departementene som er viktigst for å nå målet om et aldersvennlig Norge. 

Les hele rapporten