Oppstartkonferanse for Bo trygt hjemme 30. november

Postet: 31.10.23 (oppdatert 20.11.23)
Foto: Mostphotos

30. november presenteres de tre stortingsmeldingene, Folkehelsemeldinga, Opptrappingsplan for psykisk helse og Fellesskap og mestring - Bu trygt heime i en felles konferanse.

Artikkelen er 235 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

I samarbeid med Helsedirektoratet inviterer Helse- og omsorgsdepartementet til konferansen "Tre meldinger - felles innsats" på Gardermoen.

På konferansen vil Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presentere og peke på felles innsatsområder i de tre stortingsmeldingene som regjeringen la frem i 2023: 

  • Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga  
  • Meld. St. 23 (2022–2023) Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)  
  • Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime  

Deretter vil det bli separate parallellsesjoner for hver av meldingene.

Konferansen skal bidra til at målgruppene blir kjent med innholdet i meldingene og ser hvordan innsatsområdene i meldingene henger godt sammen. For å lykkes med målene og ambisjonene er det nødvendig at mange sektorer jobber sammen: kommunesektoren, spesialisthelsetjeneste og sivilsamfunn, men også på tvers av sektorer og nivåer i tjenestene.

Bo trygt hjemme

I denne parallellsesjonen blir vi bedre kjent med innholdet i stortingsmeldingen "Fellesskap og meistring – bu trygt heime". Konsekvensene av en aldrende befolkning er en utvikling som kommer til å prege det norske samfunnet i lang tid. Dette må det tas høyde for i all planlegging og politikkutvikling. Det vil bli lagt på viktige tema som utvikling av aldersvennlige lokalsamfunn, det nye nasjonale eldreboligprogrammet og utfordringene med tilgang til nok helsepersonell. Vi vil også få gode eksempler fra kommuner.

Se program og påmelding her