Nye samarbeid med Pensjonistforbundet

Postet: 15.01.24 (oppdatert 16.01.24)
Halaas og Halsen står ved siden av hverandre og ser i kamera
Pensjonistforbundets generalsekretær Arne Halaas og Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge på frokostmøte med resten av partnerne rett før jul.

Pensjonistforbundet har allerede en viktig stemme i Rådet for et aldersvennlig Norge. Nå er de også signert som strategisk partner med Senteret for et aldersvennlig Norge. Det åpner opp for flere samarbeidsmuligheter

− Vi jobber for at alle skal få muligheten til å leve gode, trygge og aktive liv, hele livet. Vi har mange felles mål med senteret og tror på samarbeid for å nå dem. Vi ser frem til å jobbe enda tettere både faglig og i felles prosjekter og aktiviteter med de andre partnerne for å skape et mer inkluderende og aldersvennlig samfunn, sier generalsekretær Arne Halaas.

En viktig stemme

Med sine 255 000 medlemmer fordelt over 759 lokalforeninger i hele landet, er Pensjonistforbundet landets største interesseorganisasjon for alderspensjonister og uføre.

− De er en viktig stemme for seniorene og er en sentral pådriver for at eldre og uføre blir hørt og tatt med på råd i saker som angår dem, sier Nina Myklebust som har ansvaret for senterets partnerskapsordning.

− Nøkkelen i arbeidet med aldersvennlig utvikling er medvirkning. Vi må inkludere og lytte til de det gjelder. Derfor er vi er veldig glade for at Pensjonistforbundet er signert som partner.

Et godt liv hele livet

Pensjonistforbundet jobber bredt med målet om at alle skal ha muligheten til å leve gode, trygge og aktive liv hele livet. Det inkluderer alt fra levekår og helsetjenester til aldersdiskriminering, verdighet i alderdommen og digital utvikling.

− Skal vi kunne leve aktive og trygge liv, gjelder det å ha en god og forutsigbar økonomi, varierte kultur- og aktivitetstilbud, aldersvennlige boliger, nødvendige hjelpemidler, både analoge og digitale, og nødvendige helse- og omsorgstjenester når man trenger det, forklarer Halaas.

− Også er det en forutsetning at eldre og uføre snakkes med, og ikke bare om.

Digitalt utenforskap

Pensjonistforbundet arrangerer kurs for å øke eldres digitale ferdigheter og sprer informasjon om velferdsteknologiske løsninger som kan lette hverdagen og bidra til at flere mestrer en digital hverdag.

− Vi kurser teknologiambassadører som er våre brukerrepresentanter i kommunene, og oppfordrer kommuner og andre til å etablere brukerutvalg for utvikling og bruk av velferdsteknologi. Eldrerådene er også viktige i arbeidet, sier Halaas.

Bo trygt hjemme

− Som interesseorganisasjon jobber Pensjonistforbundet for at vi alle skal ha muligheten til å leve gode, trygge og aktive liv. Da bør det ikke komme som noe overraskelse at Bo Trygt Hjemme reformen står høyt på agendaen også hos dem, smiler Nina.

Nina Myklebust smiler til kamera
Nina Myklebust har ansvaret for senterets partnerskapsordning. − Vi ser frem til enda tettere samarbeid, slik at vi i fellesskap kan bidra til mer levende og aldersvennlige lokalsamfunn. Til det beste for samfunnet og den enkelte.  
 

Pensjonistforbundets logo

OM PENSJONISTFORBUNDET

Pensjonistforbundet er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for alle som lever av pensjon. Forbundet har over 700 lokalforeningen, 17 fylkeskontor og hovedkontor i Oslo. Landsmøtet er øverste organ og holdes hvert tredje år. 

Lokalforeningene og fylkesforeningene drives i hovedsak av frivillige som har påtatt seg verv. Til sammen gjør om lag 10 000 frivillige en innsats for fellesskapet gjennom sitt arbeid i Pensjonistforbundet. 

Les mer på pensjonistforbundet.no