Ny undersøkelse: Du kan bruke mer av arven enn du tror

Postet: 13.09.23 (oppdatert 13.09.23)
Eldre mann smiler til en person som står med ryggen til kamera.
Har du høye forhåpninger om hvor mye arv du bør etterlate deg? Det er det ingen grunn til, ifølge ny undersøkelse. Foto: Unsplash

Nordmenn har høye forventninger til seg selv når det kommer til hvor mye de skal etterlate til arvingene sine. Arvingene derimot, synes det er helt greit at foreldrene bruker penger på en god alderdom, selv om det blir mindre å arve.

Artikkelen er 172 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Det viser en undersøkelse fra Senteret for et aldersvennlig Norge, gjennomført av Respons Analyse.

Nordmenn lever lenger og er pensjonister nesten en tredjedel av livet. De har også bedre helse og bedre økonomi enn sine jevnaldrende i mange andre land, noe som er gode forutsetninger for å leve et meningsfullt og godt liv som pensjonister. For mange innebærer det å bruke penger på å tilpasse boligen til den neste fasen i livet, dyrke en hobby eller ta seg råd til reiser og opplevelser.

Men mange kvier seg for å ta av oppsparte midler, i frykt for å etterlate seg mindre til arvingene sine. Det er det ingen grunn til, ifølge leder av senteret, Wenche Halsen.  

– Arvingene er tydelig positive til at foreldre bruker penger på seg selv i den eldre fasen av livet. Det som står i veien er foreldrenes egne forventinger til hvor mye de skal etterlate seg, men du kan med god samvittighet bruke penger på å leve et godt liv hele livet, sier hun.

Funn fra undersøkelsen:

  • Halvparten av befolkningen forventer å motta arv. Totalt har 8/10 mottatt eller forventer å motta arv.
  • Av de som har foreldre i live, sier 1/4 at det er viktig for dem å motta arv.
  • Kun 1/10 mener foreldrene har en forpliktelse til å etterlate seg arv. Av disse er kravet størst blant de under 25 år og enebarn. Her mener henholdsvis 19 og 20 % at de bør motta arv.
  • På den annen side oppgir over halvparten av befolkningen (54 %) at det er viktig for dem å etterlate seg arv.
  • 10 prosent planlegger å leve nøkternt i sine eldre år for å etterlate seg mest mulig arv. Menn er mer opptatt av dette enn kvinner.
  • Forventningene til arvens verdi er mindre enn det de som arves mener de bør gi.
  • 97 prosent mener foreldre med god samvittighet kan bruke penger på seg selv i alderdommen, selv om det blir mindre å arve.
  • Samtidig sier 43 prosent at det er forskjell på å bruke penger på tilpasning i alderdommen og luksusforbruk. Arvingene aksepterer med andre ord at foreldre bruker penger på praktiske løsninger, men er mer skeptiske til dyre ferier.  

1261 nordmenn i alderen 18 år og oppover deltok i undersøkelsen. Fordeling på dem som har svart er; 18–24 år: 146 personer 25–34 år: 236 personer 35–44 år: 242 personer 45–54 år: 187 personer 55–64 år: 181 personer 65 år+: 269 personer.