Ny studie: Ingen stor økning i helsetjenester i hjemmet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.04.23 (oppdatert 24.04.23)
Bilde: Centre for Ageing Better
Bilde: Centre for Ageing Better

Selv om levealderen i Norge har økt, har behovet for tjenester i hjemmet blant eldre vært stabilt, viser studie. Men de neste tiårene vil behovet trolig dobles.

– Våre data viser at menn kan forvente å leve til 85 år og kvinner til 87 år, og i gjennomsnitt har man de siste 1–2 leveårene praktisk bistand eller helsetjenester i hjemmet, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding. 

Han har ledet en studie som har anslått behovet for hjemmebaserte tjenester fram mot 2050. Et av funnene er at debut for bistand i hjemmet utsettes til stadig høyere alder.

Hva er årsaken?

Siden 1990-tallet har forventet levealder for en typisk 70-åring økt med 2–3 år. Men til tross for økning i forventet levealder, har ikke antall år med helsetjenester i hjemmet økt i betydelig grad.

– Dette kan skyldes at eldre er friskere og trenger mindre hjelp i hjemmet enn tidligere, og/eller at terskelen for å motta slike tjenester har blitt høyere, sier Strand.

Han mener mye kan på at det førstnevnte er tilfellet. Analyser de har gjort tidligere, viser nemlig at eldre er i bedre funksjon enn forrige generasjon eldre.

Les mer om forskningsprosjektet "Friske leveår" og resultatene på Folkehelseinstituttet sine sider.