Lina skal styrke arbeidet med aldersvennlig partnerskap

Postet: 02.05.24 (oppdatert 07.05.24)
Dame smiler til kamera
Lina Marie Brathaug Frantzen er på plass i Senteret for et aldersvennlig Norge som rådgiver.

Senteret for et aldersvennlig Norge utvider staben. Lina Marie Brathaug Frantzen er på plass i Ystenesgata 6B i Ålesund. Hun vil få en viktig rolle i arbeidet med å videreutvikle og drive senterets partnerskapsordning.

─ Lina har et brennende engasjement for helhetlig samfunnsutvikling og strategisk folkehelsearbeid. Hun har med seg verdifull erfaring fra tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og eksternt med privat næringsliv og frivilligheten, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge..

– Vi er glade for å få henne med på laget for et aldersvennlig Norge!

Systematisk og langsiktig for et aldersvennlig Norge

Lina har erfaring fra folkehelsearbeid i offentlig sektor og kjenner allerede godt til senteret – både gjennom Leve hele livet-reformen og som medlem i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Hun har blant annet vært folkehelsekoordinator i Ringerike kommune, og kommer nå fra stillingen som rådgiver innen kultur og fritid i Ålesund kommune.

I senteret skal hun jobbe tett med partnere og partnerskapsordningen. Hun har allerede en klar mening om hva som skal til for å skape synergier og samarbeid på tvers i arbeidet med et aldersvennlig Norge.

– Det må være å skape møteplasser mellom ulike samfunnsaktører, hvor det legges til rette for å dele kunnskap, kompetanse og finne løsninger sammen, svarer Lina.

– Jeg har stor tro på senterets partnerskapsordning - det gir en unik mulighet til å jobbe langsiktig og systematisk sammen mot et mer aldersvennlig Norge.

Folkehelse og aldersvennlig utvikling

Lina ser frem til å fortsatt kunne jobbe med folkehelse og samarbeide på tvers med mange ulike kompetanseområder.  

– Jeg tar med meg erfaringene fra å delta og lede tverrfaglige folkehelseporsjekter - spesielt arbeidet med Leve hele livet -reformen og nettverket for aldersvennlig lokalsamfunn. Jeg gleder meg til å bygge relasjoner og nettverk, og ta del i spennende prosjekter, smiler hun.