Mening: Begrav eldrebølgen!

Postet: 30.06.24 (oppdatert 30.06.24)
Wenche Halsen ser i kamera, klærne og bakgrunnen er svart.
Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Nina Rangøy

SSB har lagt frem sine befolkningsframskrivinger. Faktum er at vi blir flere eldre, og overskriftene lar ikke vente på seg: "Eldrebølgen er i gang", "Nå kommer eldrebølgen", "Eldrebølga har truffe akuttmottaket". I denne meningen vil Wenche Halsen begrave begrepet "eldrebølgen".

Denne teksten har stått på trykk i flere av landets lokalaviser.

Vi har spurt før, men gjør det igjen: hvem var det som fant på at vi skulle betegne de demografiske endringene som en eldrebølge? En bølge er noe som kommer og trekker seg tilbake, og som kommer på nytt. En stor bølge kalles tsunami og er kjent for å gjøre store skader. At vi blir flere eldre er ikke en bølge. Det er en utvikling i samfunnet. At vi blir flere eldre er en mulighet – om vi bare vil se mulighetene.

Vi lever lenger enn før. Dette er både villet og ønsket. Det forskes, utvikles nye medisiner og iverksette gode tiltak for å sikre folkehelsen. Slik holder vi oss friske og raske lenger. Dette er en suksesshistorie.

Urimelig betegnelse

Eldre er gruppen 65 år og livet ut. Mange lever 30 år som pensjonister. Altså en tredel av livet som eldre. I snitt er det de to siste årene i livet vi er pleietrengende. I aldersgruppa 70 til 80 år er det om lag 13 prosent som mottar tjenester. Resten, altså nærmere 9 av 10, greier seg helt fint selv. Ja, med flere eldre blir antallet pleietrengende også høyere. Men det faller likevel på sin egen urimelighet at vi skal betegne de kommende eldre som en del av en skadelig og fryktet tsunami.

La oss snu på flisa, og se mulighetene! Vi er friskere enn noen gang og har i all hovedsak bedre økonomi og er bedre utdannet. Vi har et godt utgangspunkt for å kunne være til nytte og kunne bruke vår kunnskap og våre erfaringer i mange år. Vi er kjøpesterke og bidrar godt inn i samfunnsøkonomien.

Så la oss begrave eldrebølgen og heller finne et nytt begrep. Hvis vi da ikke bare kan snakke om endringen i befolkningen, og at vi blir flere eldre er en suksess?