Hvor ble det av de mange spreke eldre og mulighetene på Arendalsuka?

Postet: 30.08.23 (oppdatert 30.08.23)
Wenche Halsen ser i kamera, klærne og bakgrunnen er svart.
Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Foto: Nina Rangøy

La oss gå noen runder, før vi havner ned enveiskjøringa der det settes likhetstegn mellom eldre og hjelpetrengende. Gruppen er like forskjellig som andre aldersgrupper, skriver Wenche Halsen i denne kommentaren etter Arendalsuka.

Artikkelen er 317 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Under årets Arendalsuke var det over 1900 arrangement å velge mellom. Temaene var mange og varierte. Om ikke demografiendringer var definert i hovedprogrammet, var det likevel godt dekket under temaer som arbeidsliv, by- og stedsutvikling, inkludering, kultur, helse, teknologi, bolig, likestilling, mangfold, samferdsel og mobilitet - for å nevne noe. Dette er gledelig. En aldrende befolkning er en av de største samfunnsendringene vi står overfor, sammen med teknologisk utvikling og klimaendringer.

Et trist faktum

Og endringene i demografien angår de aller fleste områder i samfunnet. Så heia til alle bidragsytere i Arendal som har temaet på agendaen.

Men det er likevel et trist faktum; mange av debattene og samtalene som handler om den aldrende befolkningen ender i diskusjoner om manglende sykehjemsplasser og mangel på helsepersonell.  

Tenk for en fantastisk anledning det ville være å snakke om eldre som muligheter. Eldre med kunnskap og erfaring. Eldre med god utdanning og god økonomi. Eldre som kunder. Eldre som friske og aktive og som greier seg selv. Eldre som legger planer for hvordan de vil ha det. Eldre som vil bidra.

De som trenger hjelp, må få det når de trenger det

Men denne store gruppa forsvinner dessverre i stor grad – også i Arendal. Vi er over en million pensjonister. I Norge regner vi eldre fra 65 år. Vi lever 20 – 30 år som eldre. En tredel av livet. I aldersgruppen 70 – 80 år er det vel ti prosent som mottar helsetjenester. Nærmere 90 prosent greier seg utmerket selv. Fra 80 år og oppover øker omsorgsbehovet og flere trenger hjelp. Så ja, andelen eldre med hjelpebehov blir større. Det må vi ta på alvor. Og de som trenger hjelp, må få hjelp når de trenger det.

Men la oss i fellesskap se mulighetene og de mange som vil bidra. La oss gå noen runder, før vi havner ned enveiskjøringa der det settes likhetstegn mellom eldre og hjelpetrengende. Gruppen er like forskjellige som andre aldersgrupper.

Dagens- og morgendagens samfunnsutfordringer

Vi skal selvsagt ikke skjule virkeligheten - det er de som trenger hjelp og som ikke får det raskt nok. Men sannheten er heldigvis langt mer. Også dette må synliggjøres på den demokratiske møteplassen for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Som det heter under Arendalsuka: Det er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debatterer og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Færre yngre er en utfordring, mens flere eldre også er muligheter.

Og igjen – heia alle de som satte demografiendringene på agendaen, og som samtidig klarte å se mulighetene og løsningene som ligger utenfor helse- og omsorgssektoren.