Frivillighet, digitalisering og bolig på agendaen

Postet: 13.02.24 (oppdatert 13.02.24)
Berit står og snakker med en annen, eldre damer. Begge smiler bredt.
Rådsleder Berit Brørby (t.v) og Rådet for et aldersvennlig Norge skal se nærmere på digitalisering, frivillighet og bolig i 2024. Her i møte med Agnete Tjærandsen som var en av innlederne på konferansen Sammen for digital inkludering tidligere i februar. Foto: Thomas Andrew Haugen Koonce

Rådet for et aldersvennlig Norge har staket ut kursen for 2024, og pekt ut tre temaer de vil ha særlig fokus på: frivillighet, digitalisering og bolig.

Med Bo trygt hjemme-reformen vil regjeringen bidra til at eldre får bo i egen bolig lengst mulig. Dersom de kan og vil. Tverrsektorielle perspektiver som blant annet omhandler bolig, nærmiljø, digitalisering og mobilitet inngår i reformen som rådet har som mandat å bidra til.

Felles forståelse på tvers av sektorer

Mandatet er todelt, men tydelig: rådet skal bidra til gjennomføring av Program for et aldersvennlig Norge 2030 og skape engasjement for et aldersvennlig Norge gjennom nytenking og idéutvikling.

− Vi skal bidra til at eldre kan leve aktive, meningsfulle og trygge liv. Eldre innbyggere representerer muligheter og ressurser i en mer bærekraftig samfunnsutvikling, konstaterer rådsleder Berit Brørby.  

Utgangspunktet er innsatsen innen alle samfunnsområder og det tverrsektorielle folkehelsearbeidet. Og samarbeid er nøkkelen.

− Vi skal bidra til at utfordringer og løsninger for et aldersvennlig samfunn bygger på en felles forståelse på tvers av sektorer.

Les mer om mandatet og oppgavene til Rådet for et aldersvennlig Norge.

Frivillighetspolitikk

På området knyttet til frivillighet, ønsker rådet å jobbe for å legge til rette slik at flere eldre blir med i frivilligheten.

− På en ene siden handler det om å nå de eldre selv, på den andre siden handler det om kommunen. 100 av landets kommuner har vedtatt en frivillighetspolitikk. Det tallet må opp. Frivilligheten er for mange veien til en aktiv og sosial alderdom, understreker Berit.

Eget prosjekt om digitalisering

Rådet har vedtatt at det settes ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke problemstillinger knyttet til digitalisering det skal arbeides videre med.  

− Temaet digitalisering er stort, og her er det mange interesser. I tillegg til arbeidsgruppa vil det inviteres ulike personer til rådsmøtene fremover for økt kunnskap om temaet, forklarer Berit.

Bo trygt hjemme

Husbanken, som sitter i rådet, har fått ansvar for gjennomføring av Eldreboligprogrammet i Bo trygt hjemme reformen. Regjeringen jobber også i disse dager med en ny boligmelding.

− Vi vet at de aller fleste av oss ønsker å bo hjemme så lenge vi har mulighet for det. I rådet vil vi følge arbeidet med eldreboligprogrammet tett. Samtidig vil vi se nærmere på boligmeldingen med de aldersvennlige brillene på, når den blir lagt frem senere i år, avslutter Berit.