Det første Eldrerådskurset gjennomført: − Nå har vi en grunnmur å bygge videre på

Postet: 02.02.24 (oppdatert 02.02.24)
To personer holder et rødt bånd mens ordføreren klipper båndet på midten.
Ordfører i Lillehammer, Hans Olav Sundfør, fikk æren av klippe snoren og markere starten rekken av eldrerådskurs som skal holdes over hele landet i tiden fremover.

​​​​​​​I løpet av to dager lærte nærmere 170 eldrerådsmedlemmer fra Innlandet hva som kjennetegner aldersvennlige samfunn og hvordan de kan være gode eldre-ambassadører i sin kommune. Kurset på Lillehammer er det første av nærmere 20 eldrerådskurs fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Ordfører i Lillehammer, Hans Olav Sundfør, ønsket alle deltakerne fra Innlandet velkommen til og understreket viktigheten av eldreråd for å gjøre samfunnet bedre tilpasset den eldre befolkningen.

− Da trenger vi eldrerådene. Vi trenger deres innspill og perspektiver for å sikre at vi både finner gode løsninger og får belyst konsekvensene av alternativer, sier Hans Olav Sundfør, ordfører i Lillehammer kommune.

− Eldreråd skal være en vaktbikkje og en kreativ bidragsyter

portrett av Jonas Gahr Støre der han har på seg dress, rødt slips og smiler til kamera
Statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Innlandet har en eldre befolkning enn gjennomsnittet i Norge, og det er flere innbyggere over 65 år enn under 20 år. I den digitale delen av Eldrerådskurset, understreker Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn i stor grad skjer lokalt. Han har en viktig oppfordring til landets eldreråd:

− Dere skal og kan både være en tydelig vaktbikkje og en kreativ aktiv bidragsyter når lokale beslutninger som angår eldre, skal tas. Dere skal være en lyttepost ovenfor de eldre og høre hvilke ønsker og behov de har og hvordan de kan ivaretas. Og dere kan, og bør, mener jeg, ta initiativ til små og store tiltak rettet mot eldre, sier Jonas Gahr Støre, statsminister (AP).

Deltakerne skal lære av hverandre

På Eldrerådskurset fortalte representanter fra flere innlandskommuner om hvordan de jobber med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn. På kurssamlingen på Lillehammer presenterte Karen Stampen fra Gjøvik kommune nettsiden «Senior i Gjøvik» og fortalte at saker om aktiviteter er mest lest.

Konferansesal der det sitter mange mennesker og følger med på en presentasjon

Kine Vestad fra Engerdal kommune, snakket om hvordan de har kartlagt behovet for boliger for eldre. Tone Wabakken fra Hamar kommune, presenterte deres arbeid med «seniortråkk» som er å vandre i nærmiljøet for å undersøke hvordan eldre opplever det.

På det nye Eldrerådskurset skal også deltakerne lære av hverandre og bli kjent på tvers av kommunegrenser.

Eldrerådskurset skal inspirere

I eldrerådet i Lesja er alle medlemmene nye, og de har gledet seg til å delta på Eldrerådskurset. Asbjørn Espeseth, leder i Lesja eldreråd, er opptatt av at eldrerådet skal ha et godt samarbeid med kommunen og at de eldre blir hørt.

– Kurset har vært veldig nyttig for oss. Ikke bare har vi blitt kjent med eldreråd i andre kommuner; vi har også fått inspirasjon til hva vi kan gjøre fremover. Nå har vi en grunnmur og bygge videre på, sier Asbjørn Espeseth.

Fem medlemmer i eldrerådet står ved siden av hverandre og smiler til kamera
Eldrerådet i Lesja kommune. 

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et eldreråd, som fungerer som et rådgivende organ i behandlingen av alle politiske saker som omhandler eldre. Eldrerådene oppfordres også til å ta opp saker på eget initiativ. Eldrerådene og Pensjonistforbundet har etterspurt bedre opplæring av eldreråd lenge, og i 2021 vedtok Stortinget at eldrerådene skulle få bedre opplæring. 

− Vi er glade for å være i gang med kurssamlinger over hele Norge. Eldrerådskurset skal inspirere og gjøre deltakerne fra Innlandet bedre rustet til å være eldreambassadører og forstå eldrebefolkningen i kommunen sin, sier Wenche Halsen, leder i Senteret for et Aldersvennlig Norge.