Boliger for en aldrende befolkning

Postet: 14.08.23 (oppdatert 13.08.23)
Mann med briller ser i kamera.
− Det er viktig at det bygges et betydelig antall nye, godt egnede boliger for eldre over det ganske land, sier Bård Folke Fredriksen adm. direktør i NBBL som nå blir partner med Senteret for et aldersvennlig Norge.

Som interesseorganisasjon for landets boligbyggelag, ser Norske boligbyggelags Landsforbund (NBBL) verdien av at deres medlemmer tar de aldersvennlige brillene på. Nå er de signert som parter, og er tydelige på hva de vil ha ut av samarbeidet.

Artikkelen er 282 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

− Vi er opptatt av at det må legges til rette for at alle kan bo trygt og godt i et godt bomiljø, og vi ser på Senteret for et aldersvennlig Norge som en viktig samarbeidspartner for å nå dette målet, sier adm. direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen.

Oppgradering og nybygg

Med sine 41 medlemslag, har NBBL over 1,2 millioner medlemmer og forvalter godt over 600.000 boliger over hele landet. Demografiendringene påvirker både de som organisasjon og deres medlemmer.

− Det er viktig at det bygges et betydelig antall nye, godt egnede boliger for eldre over det ganske land. Det handler om å kunne mestre hverdagen lengst mulig i eget hjem, konstaterer Bård.

Samtidig poengterer han at de aller fleste boliger allerede bygd, og at det må gjøres en innsatts i å oppgradere disse til framtidens behov der vi vil bli enda flere eldre.

− Det bor spesielt mange eldre mennesker i blokkbebyggelse som er dårlig egnet, og tiltak for denne målgruppen er høyt prioritert. Her er det ofte mangel på heis, samtidig som det gjerne bor mange eldre med lav inntekt i disse boligene, understreker Bård.

Aldersvennlig med flere boformer

En variasjon av tilgjengelige boliger, men også ulike typer boløsninger er viktige i utviklingen av et mer aldersvennlig samfunn. Hva det er tilgang på når man tar steget utenfor sin egen inngangsdør står også sentralt.  

− Det at folk bor sammen er ikke bare bra for økonomien og miljøet, det bidrar også til at man har mulighet til å ivareta et viktig sosialt aspekt, forteller Nina Myklebust som leder senterets partnerskapsordning.

− Vi vet at mange bor alene. Det å kunne være en del av et fellesskap, betyr mye. I senteret er vi opptatt av at det legges til rette for felles ute- og inne områder hvor man kan møtes, være sosiale og aktive på tvers av generasjoner og kulturer, fortsetter Nina.

Boligbyggelagene er viktige

Bolig løftetes frem som et eget innsatsområde i regjeringens stortingsmelding "Mestring og felleskap – bo trygt hjemme", som ble lagt frem i juni.

− I fremtiden håper vi på enda flere boformer som på ulike måter bidrar til at man kan være aktive og sosiale sammen, samtidig som man har mulighet til å bo for seg og ha sitt eget. Det gir den enkelte både frihet og trygghet, smiler Nina.

− Jeg er veldig glad for at vi nå har fått med oss NBBL som strategisk partner. Som en partipolitisk, uavhengig interesseorganisasjon arbeider de med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Boligbyggelagene og borettslagene har en reell mulighet til å bidra til mindre ensomhet og mindre ulikhet blant sine beboere, avslutter Nina engasjert.

Om Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. De jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.