Åtte av ti over 60 år er på nett daglig

Postet: 07.09.23 (oppdatert 07.09.23)

82 prosent av den norske befolkningen over 60 år sier at de bruker internett daglig, mens seks prosent svarer at de aldri bruker det. Mellom her er de som er på ukentlig, månedlig eller sjeldnere. Gruppen som ikke er på nett, øker med alderen; halvparten av de over 90 år svarer at de aldri bruker internett.

Artikkelen er 289 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

Tallene er hentet fra en undersøkelse Opinion gjorde for Eldreombudet i juni. Og det er mobilen som er det meste vanlige å bruke i alle aldersgrupper. Som nummer to kommer PC og deretter nettbrett. Mens det i aldersgruppen 90+ er mer vanlig med nettbrett enn med PC.

Holder seg godt orientert digitalt

Undersøkelsen viser at tre av ti mener de går glipp av informasjon fordi den kun finnes på nett. Mens 55 prosent mener de holder seg godt orientert via det digitale og at de ikke går glipp av noe.

Halvparten av de over 60 år synes det er uproblematisk å få gjort det de skal på mobil og nettbrett via apper, mens 33 prosent mener det er problematisk og 15 prosent vet ikke. Om en tenker at de som ikke vet også inngår i den gruppen så er det nærmere 50 prosent som føler seg usikre. Totalt er det vel 1,3 millioner nordmenn over 60 år. 650 000 av disser håndterer mobil og apper. Mens like mange enten ikke vet om det er problematisk eller sier at det er problematisk.

Få ikke-digitale ønsker opplæring

Undersøkelsen kartlegger også ønsket om å lære. Kun en av fire av de som svarer at de aldri bruker internett er interessert i opplæring.

– Det er flere interessante funn i denne undersøkelsen, men det som er meste interessant er at så få av de som ikke er digitalt ønsker å bli det, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

– Når bare en av fire av de ikke digitale sier at de ønsker opplæring, må det bores mer i hvorfor ikke. Det kan selvsagt være flere årsaker. Men vi kan ikke tenke at bare det blir nok kurs og opplæring så har vi alle ombord. Til det vet vi ikke nok, avlsutter Wenche. 

 


Sølvdata 

Opinion AS har på oppdrag for Eldreombudet gjennomført en representativ
befolkningsundersøkelse blant eldre over 60 år. Undersøkelsen kartlegger blant annet hvordan de eldre opplever egen
hverdag når det gjelder aktivitetsnivå og bosituasjon, ivaretakelse og støtte,
digitalt utenforskap og ensomhet.

Last ned rapporten Sølvdata (pdf)