Rådet for et aldersvennlig Norge

Rådet for et aldersvennlig Norge skal bidra til gjennomføring av Nasjonalt program for aldersvennlig Norge og videreføre dette i regjeringens arbeid med Bo trygt hjemme-reformen. Rådet skal være en pådriver, gi retning og legitimitet til arbeidet, forankre arbeidet i sine ulike organisasjoner og invitere til partnerskap.

Rådet skal bidra til at utfordringer og løsninger for et aldersvennlig samfunn bygger på en forståelse på tvers av sektorer. I tillegg skal rådet bidra til å skape engasjement for et aldersvennlig Norge gjennom nytenking og idéutvikling. Det skal involvere, inspirere og engasjere den eldre befolkning til selv å delta i planlegging og utforming av et aldersvennlig samfunn både lokalt og nasjonalt. Rådet skal være en utfordrende stemme i samfunnet og kunne ta opp utfordringer og aktuelle tema.

Rådet for et aldersvennlig Norge 2022-2024. Foto: Christian Tunge

Rådsleder

Berit Brørby

E-post: aldersvennlignorge@helsedir.no

Medlemmer

Rådet er sammensatt av syv representanter som er utpekt av sentrale organisasjoner og virksomheter som har sluttet seg til visjonen om et aldersvennlig Norge.

Frivillighet Norge

Ved generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen

Næringslivets Hovedorganisasjon

Ved administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn Ved

Kommunesektorens organisasjon

Ved Jostein Ljones

IKT-Norge

Ved direktør for kompetanse og samfunnskontakt Line Gaare Paulsen

OsloMet

Ved forskningsleder Hans Christian Sandlie

Husbanken

Ved direktør Osmund Kaldheim

Pensjonistforbundet

Ved leder Jan Davidsen

Senteret for et aldersvennlig Norge er sekretariat for rådet.

Kontakt

Alle henvendelser til rådet sendes til sekretariatet ved Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.

E-post: aldersvennlignorge@helsedir.no
Telefon: +47 951 45 544
Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Rapport for perioden juni 2022 – mars 2023

I mars 2023 leverte Rådet for et aldersvennlig Norge en rapport til Helse- og omsorgsministeren. Her presenteres viktige innsatsområder og innspill til saker i arbeidet for et mer aldersvennlig Norge.

Rapport fra rådet

I 2022 leverte Rådet for et aldersvennlig rapporten Et aldersvennlig Norge på agendaen. Der oppsummeres rådets arbeide de tre første årene, med anbefalinger til videre arbeid.

Møtereferat:

2023

2022

2021

2020

Publisering av rådets møtereferater startet i 2020.