Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn er en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling.

En viktig del av arbeidet i nettverket er å fokusere på kunnskapsoppbygging om de aldersvennlige innsatsområdene:

  • Plan, uteområder og universell utforming
  • Medvirkning og kommunikasjon
  • Bolig
  • Transport
  • Samfunnsdeltakelse (frivillighet og kultur)

Som medlem får du tilgang til:

  • Webinarer
  • Samlinger
  • Nyttige verktøy og relevant forskning
  • Veiledning og kurs
  • Digital nettverkskaffe

Vi setter også kommuner i kontakt med hverandre og bidrar til at de kan utveksle kunnskap og erfaringer.

Nysgjerrig på medlemskap?

Alle landets kommuner og fylkeskommuner er velkommen til å bli med i det nasjonale nettverket.

Medlemskapet er gratis.

Ta kontakt med prosjektleder, Anne Berit Rafoss.

Anne Berit Rafoss

Prosjektleder

Telefon: +47 924 67 192