Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn

Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn er en arena for kunnskapsbygging og erfaringsutveksling i arbeidet med aldersvennlig utvikling.

Nettverkets medlemmer er kommuner og fylkeskommuner som alle har startet arbeidet med kvalitets- og samfunnsreformen Leve hele livet.

En viktig del av arbeidet i nettverket er å fokusere på kunnskapsoppbygging om de aldersvennlige innsatsområdene:

 • Plan, uteområder og universell utforming
 • Medvirkning og kommunikasjon
 • Bolig
 • Transport
 • Samfunnsdeltakelse (frivillighet og kultur)

Som medlem får du tilgang til:

 • Webinarer
 • Samlinger
 • Nyttige verktøy og relevant forskning
 • Veiledning og kurs

Vi setter også kommuner i kontakt med hverandre og bidrar til at de kan utveksle kunnskap og erfaringer.

Nysgjerrig på medlemskap?

Alle landets kommuner og fylkeskommuner er velkommen til å bli med i det nasjonale nettverket.

Medlemskapet er gratis.

Slik kan din kommune bli med:

Meld inn en egen kontaktperson fra kommunen og lag en kort beskrivelse av statusen for arbeidet med Leve hele livet-reformen.

Det inkluderer svar på:

 • forankring av Leve hele livet i kommuneplan og/eller egen handlingsplan.
 • hva er identifisert som de viktigste innsatsområdene/utfordringene for å bli et aldersvennlig lokalsamfunn?

Dette sendes samlet til prosjektleder for nettverket, Anne Berit Rafoss (se under).

Anne Berit Rafoss

prosjektleder

E-post: anne.berit.rafoss@helsedir.no 
Telefon: 92 46 71 92.

Aktuelt fra nettverket:

Partnerskap

13. januar: Nettverkskaffe

13. januar: Nettverkskaffe

Uncategorized

7. februar: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

7. februar: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Nettverket

Gjentar suksessen med Generasjonslekene i 2023

Gjentar suksessen med Generasjonslekene i 2023