Kontakt oss

En voksende eldre befolkning vil føre til endringer som involverer hele samfunnet. Dette krever nye løsninger på tvers av sektorer og bransjer. Vil du ha mer informasjon om det oppdraget vi har fått og hvordan vi planlegger å involvere kommuner, næringsliv, organisasjoner, frivilligheten og de eldre selv, er du velkommen til å kontakte oss.

Senteret for et aldersvennlig Norge

Wenche Halsen
Seksjonssjef

Tlf. +47 951 45 544
E-post
aldersvennlignorge@helsedir.no
wenche.halsen@helsedir.no

Postadresse
Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo

Besøksadresse
Ystenesgata 6 B, 6003 Ålesund

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet ved senteret og rådets engasjement.  

Følg vårt arbeid på Facebook