Kontakt oss

En voksende eldre befolkning vil føre til endringer som involverer hele samfunnet. Dette krever nye løsninger på tvers av sektorer og bransjer. Vil du ha mer informasjon om det oppdraget vi har fått og hvordan vi planlegger å involvere kommuner, næringsliv, organisasjoner, frivilligheten og de eldre selv, er du velkommen til å kontakte oss.

Senteret for et aldersvennlig Norge

Ingrid Køhler Knutsen
Prosjektleder, Aldersvennlig Norge

Tlf: +47 402 26 475
E-post:
aldersvennlignorge@helsedir.no
ingrid.kohler.knutsen@helsedir.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

I nyhetsbrevet vil i gi oppdatering på arbeidet med programmet og rådets engasjement.  

Følg vårt arbeid på Facebook