Kontakt oss

En voksende eldre befolkning vil føre til endringer som involverer hele samfunnet. Dette krever nye løsninger på tvers av sektorer og bransjer. Vil du ha mer informasjon om det oppdraget vi har fått og hvordan vi jobber med å involvere kommuner, næringsliv, organisasjoner, frivilligheten og de eldre selv?

Du er velkommen til å sende en e-post til aldersvennlignorge@helsedir.no eller ta kontakt med en av våre ansatte. Du kan også besøke oss eller sende oss brev. Adressene finner du lengre ned på siden.

Wenche Halsen

Seksjonssjef/leder

E-post: wenche.halsen@helsedir.no
Telefon: +47 951 45 544

Ingrid Køhler Knutsen

Seniorrådgiver

E-post: ingrid.kohler.knutsen@helsedir.no
Telefon: +47 402 26 475

Anne Berit Rafoss

Prosjektleder

E-post: anne.berit.rafoss@helsedir.no
Telefon: +47 924 67 192

Nina B. Myklebust

Seniorrådgiver

E-post: nina.beate.myklebust@helsedir.no
Telefon: +47 906 97 101

Tina Kjensli Dyrseth

Kommunikasjonsrådgiver

E-post: tina.kjensli.dyrseth@helsedir.no
Telefon: +47 995 62 573

Her finner du oss:

Besøksadresse
Ystenesgata 6 B inngang øst,
6003 Ålesund

Postadresse
Pb 220 Skøyen, 0213 Oslo