Partnerskapsordning

Senteret for et aldersvennlig Norge er i startfasen av å etablere en partnerskapsordning som skal bidra til økt kunnskap, endre holdninger samt synliggjøre og konkretisere aldersvennlig sin posisjon innen bærekraft.

Hvorfor en egen partnerskapsordning?

Arbeidet for et aldersvennlig Norge har et bredt nedslagsfelt og retter seg i hovedsak mot oppgaver og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten. For å oppnå endring innen sosial og økonomisk bærekraft, innovasjon og holdninger må aktører fra ulike sektorer og bransjer spille sammen.

Aldersvennlig er ikke én sektor eller én bransje. Skal vi lykkes med å tilpasse samfunnet vårt den demografiske utviklingen vi står ovenfor, må vi arbeide tverrfaglig og i alle sektorer.

Med partnerskapsordningen skal senteret legge til rette for samarbeid og kunnskapsdeling gjennom felles prosjekt og aktiviteter.

Hvem er partnerne?

Vi ønsker å inngå partnerskap med organisasjoner fra offentlige, frivillige og private virksomheter og ulike sektorer.

Et godt utgangspunkt for partnerskap er et ønske om å dele av egen kunnskap og kompetanse, samt ønske om å samhandle og skape synergier.

Som partner i Senteret for et aldersvennlig Norges partnerskapsordning, forplikter man seg til å sette fokus på aldersvennlighet i egen organisasjon og delta i prosjekt som bidrar til å fremme aldersvennlighet.

Næringslivsperson holder en presentasjon på kontoret eller i et kundemøte. Forklarer forettningsplanene sine til sine kollegaer.
Som partner i Senteret for et aldersvennlig Norges partnerskapsordning, forplikter man seg til å sette fokus på aldersvennlighet i egen organisasjon og delta i aktiviteter/prosjekt som bidrar til å fremme aldersvennlighet. Foto: Mostphotos

Prosjektgrupper

Gjennom partnerskapsordningen vil det etableres prosjektgrupper som skal jobbe sammen i en gitt prosjektperiode.

Prosjektgruppene skal bestå av 3-5 ulike organisasjoner og skal løse oppgaver som bidrar til utviklingen av et aldersvennlig Norge. Dette inkluderer å kartlegge mulige prosjekt/tema, sette målsetninger og ansvarsfordeling.

Prosjektgruppene finansierer seg selv og ledes eller koordineres av representant fra Senteret for et aldersvennlig Norge. Ved behov vil det om nødvendig, innhentes eksterne eksperter.

Alle partnere kan ta initiativ til prosjekt og tema som bør belyses innenfor aldersvennlig-tematikken.

Prosjekt

Prosjektenes målsetninger defineres av de partene som utgjør prosjektgruppen.

Alle prosjekt skal forankres i FNs bærekraftsmål med det formål å skape et mer aldersvennlig samfunn. Senteret for et aldersvennlig Norge har definert målene 3, 9, 10, 11 og 17 som spesielt relevant for vårt arbeid.

Resultatene av prosjektene og den innsikten vi tilegner oss, vil bli gjort tilgjengelig for alle. Funn, løsninger og rammeverk er fritt til å benyttes for å fremme aldersvennlighet.

Bokser med bærekraftsmål 3, 9, 10, 11 og 17.

Hva får partnerne?

For oss er det viktig at partnerskapet skal være givende, nyttig og lønnsomt for alle parter. Målet er at våre partnere skal tilegne seg økt kunnskap om de ulike fordelene, utfordringene og mulighetene som aldersvennlig representerer. Som partner vil dere få nye og flere relevante relasjoner gjennom prosjektarbeid.

Vi vil årlig arrangere seminar og webinar med tema relatert til aldersvennlig utvikling; eksempelvis innenfor bærekraft, ressursutnyttelse, økonomi samt tjeneste- og produkttilpasning.

I tillegg vil et utvalg av våre partnere få tilbud om å holde innlegg på senteres konferanser, med interessenter fra ulike sektorer og bransjer for inspirasjon, informasjon og relasjonsbygging.

Vi ønsker også å synliggjøre de som bidrar i prosjektene våre, og den kompetansen de bidrar med. Dette vil vi blant annet gjøre i våre sosiale medier, nyhetsbrev og andre kanaler der det sees naturlig.

Alle har vi virkemidler for å fremme et aldersvennlig samfunn. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre en forskjell.

Kontakt

Profilbilde i svart hvitt der Nina ser rett i kamera. Foto

Nina B. Myklebust

Seniorrådgiver

E-post: nina.beate.myklebust@helsedir.no
Telefon: +47 906 97 101