Program

09.30

Registrering

10.00

Velkommen
Berit Brørby, leder Rådet for et aldersvennlig Norge

Livskvalitet for alle i et aldersvennlig samfunn
Dina von Heimburg, førsteamanuensi, Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft

I dette innlegget diskuterer Dina menneskers grunnleggende behov om å både bli verdsatt og bidra med noe positivt i andres liv, der generasjonsmøter kan bidra til et varmere og mer inkluderende lokalsamfunn.

Dette hadde vi ikke fått til alene
Karin Lindgård, Partner, So Central

SoCentral utforsker hvordan vi kan løse de store samfunnsutfordringene vi står ovenfor - sammen. Karin vil blant annet gi deg innsikt i pågående prosjekt og metoder for å skape møteplasser for bærekraftig verdiskaping i deres region.  

Hvordan kan arkitektur bidrar til sosiale møteplasser og helsefremmende aktivitet?
Gunnar Ridderström, førsteamanuensis ved NMBU

Arkitektur kan både hemme og fremme møter og sosial kontakt mellom mennesker. Sammenhengen mellom funksjoner, arkitekturens og byrommenes utforming påvirker hvordan vi bruker omgivelsene våre, både alene og sammen med andre. Foredraget vil ta for seg prinsipper for utforming av bygninger og uteområder som bidrar til sosial kontakt mellom mennesker. 

Fra lukket industri til stimulerende uteområde for alle
Signe Hordvei, folkehelsekoordinator, Notodden kommune

Notodden by har en lang vannlinje. Det var tidligere et industriområde som var stengt for befolkningen. Ved nedleggelse av tungindustrien åpnet det seg nye muligheter for alle. Signe vil fortelle om hvordan veien til det som har blitt et åpent, aldersvennlig uteområde som inviterer til møter på tvers av generasjoner. 
Prosjektet er også med i heftet Aktiv og sosial hele livet - universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser

11.30

Lunsj

Vi har gleden av å spandere lunsj 

12.30

Samhandlingsaktivitet

Hvordan kan ulike møteplasser i deres lokalsamfunn bidra til økt samhandling og samskaping på tvers av generasjoner – for å bidra til en enda mer aldersvennlig, inkluderende og bærekraftige samfunnsutvikling?

Deltakerne loses gjennom en time med ulike aktiviteter og diskusjoner på jakt etter de gode løsningene sammen. 

Denne delen vil ikke strømmes. 

13.15

Pause

 

13.30

TBA

Levende og aldersvennlige lokalsamfunn
Ellen Rønning Arnesen, statssekretær Helse- og omsorgdepartementet

Ski VM 2025 skal mobilisere 2500 frivillige
VM-sjef, Åge Skinstad & Nina Brå, Leder HR og Frivillighet Ski-VM Trondheim 2025

Viktigheten av godt samarbeid med privat, offentlig og frivillig sektor når er slikt arrangement skal gjennomføres. 

Kan vi lære noe av menn i korte bukser?
Erik Thorstvedt

Med fotballens logikk og lagarbeid som bakgrunn snakker han muntert og inspirerende om hvordan vi best mulig kan prestere innenfor hvert vårt felt – med de menneskene vi til enhver tid er sammen med. 
Hvordan oppnås best mulig klima for samarbeid på tvers av organisasjoner og virksomheter? 
Er det mulig å oppnå godt veggspill mellom sektorer og bransjer på tross av ulike kulturer og rammebetingelser?

16.00

Aldersvennlig angår alle
Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge 

16.15

Vel hjem

Programmet oppdateres fortløpende. Vi tar forbehold om mindre justeringer i tidspunkt.