Innledere

Mads Bruun Høy
gründer Æra

Mads er leder for systeminnovasjon i Æra og har arbeidet for systemendring for en bedre verden i over 20 år. Han er initiativtakeren til Floke, det tverrsektorielle innovasjonsprogrammet hvis mål er å løse store samfunnsutfordringer.