Innledere


Jon-Erik Lunøe
administrerende direktør, Bane NOR Eiendom AS

Begynte som administrerende direktør i Bane NOR Eiendom i 2019. Kom fra stillingen som daglig leder i eiendomsutviklingsselskapet Ulven AS, et heleid datterselskap av OBOS. Lunøe har bred erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen. Utdannet sivilingeniør bygg og anlegg fra Manchester, England, og har en mastergrad i prosjektledelse fra samme sted.


Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik 
kommunal- og distriktsminister 

Ble utnevnt til minister for Kommunal- og distriktsdepartementet i april 2022. Har studert økonomi og ressursforvaltning ved Norges landbrukshøgskole, og vært aktiv i Senterpartiet siden 1992. På Stortinget har han blant annet vært medlem av finanskomiteen og delegasjonen til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen. 

Hvordan ser et aldersvennlig Norge ut fra Kommunal- og distriktsdepartementet? 


Gry Rustad Pettersen
PhD-stipendiat ved Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU 

Bachelor i sosialt arbeid, master i offentlig politikk og ledelse med spesialisering i regional utvikling og et pågående PhD-stipendiat på Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. Flere års erfaring fra samfunnsplanlegging og by- og stedsutvikling på kommunalt og regionalt nivå.

Kjøpesenter som sosial arena – hvorfor, hvordan og til hva?


Ellen Rønning-Arnesen

Ellen Rønning-Arnesen 
statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet 

Ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i november 2021. Har en master i statsvitenskap fra London School of Economics, og har tidligere vært spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus og jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Rønning-Arenesen har også vært byrådssekretær for Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo. 

Bo trygt hjemme i et aldersvennlig Norge 


Arne Blystad Helme 
Head of Healthcare, KPMG Norway
Global Lead Cyber in Healthcare, KPMG International
Assosiert forsker ved NTNU Gjøvik innen ehelse- og velferdssikkerhet

Tidligere forsker innen informatikk og cybersikkerhet.  De siste 25 årene har han bistått offentlig og private aktører i ulike sektorer med å digitalisering og håndtering av teknologisk risiko. Er sektoransvarlig for Helse i KPMG og er opptatt av morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?


Sven-Ola Brænd
rådgiver, Plan og miljø, Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

Har vært arealplanlegger i Vestby kommune, hvor han jobbet med planarbeid og prosjektarbeid knyttet til sentrum- og tettstedsutvikling. Som rådgiver for fagområdet plan og miljø i NKF jobber han aktivt med kunnskapsdeling og kompetansebygging direkte mot kommuner gjennom fagnettverk, kurs og konferanser. 

Planarbeid: Samhandling mellom kommunen og lokale aktører


Liv Jorunn Solstad
prosjektleder Leve hele livet, Voss herad

Utdannet samfunnsviter med mastergrad i Samfunnsarbeid. Erfaring fra privat næringsliv og offentlig virksomhet. Fra 2015 til 2022 tilsatt ved Senter for omsorgsforskning som forsker/rådgiver. Har jobbet tett på det nasjonale og det regionale støtteapparatet for Leve hele livet-reformen.


Nine Myklebust
seniorrådgiver, Senteret for et aldersvennlig Norge

Ansvarlig for senterets partnerskapsordning. Utdannet siviløkonom med spesialisering i strategi og ledelse. Lang fartstid fra privat og frivillig sektor, der hun har ledet ulike prosjekt, samt utviklet konsept og produkt.

Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?


Eirik Kanck
regionleder, UN Global Compact

Erfaring innen logistikk og systemutvikling for on- og offshore operasjoner. Har tidligere vært innovasjonsleder hos gründerbedriften eSEA Group. Som regionleder i Møre og Romsdal bistår han bedrifter med hvordan strategiendring skaper vinn-vinn situasjoner for bærekraftmålene og bedriftene.

Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?


Marit B. Hagland
leder, Norwegian Smart Care Lab

Bakgrunn som ingeniør i mekatronikk og sivilingeniør innen produktutvikling. Påbygg innen markedsføringsledelse og internasjonalisering. Har jobbet mange år som inkubatorleder med alle mulige startups, men har mest erfaring innen helseteknologi. Har ledet helsesatsingen i både små og store selskaper. Nå leder hun en testlab som hjelper bedrifter som utvikler helseteknologi med å verifisere og godkjenning – Norwegian Smart Care Lab.

Brukerinvolvering og medvirkning er nøkkelen til suksess


Berit Brørby
leder, Rådet for et aldersvennlig Norge 

Har 24 år bak seg på Stortinget med erfaring fra blant annet finanskomiteen og kommunalkomiteen, fra presidentskapet og har leda Stortingets delegasjon til Nordisk Råd. Bkgrunn fra industrien og er engasjert i en rekke styrer.

Velkommen


Anne Berit Rafoss
prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge

Driver senterets Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn. Hatt ansvaret for utviklingen av Oslo aldersvennlig by og for etableringen av arbeidsgruppa for urban aldring i Eurocity-nettverket. Hun har også arbeidet i WHO med aldersvennlig utvikling. I KS etablerte hun nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn i Norge og utviklet håndbok og veikart for aldersvennlige lokalsamfunn.

Aldersvennlig og inkluderende designprosjekter


Hallgrim Sagen
partner og strategisk designer, Stryde  

Har 20 års erfaring som designleder innenfor samarbeidsteknologi i Tandberg og Cisco. Han har brukt store deler av sin karriere på å bringe mennesker sammen på tvers av siloer og fagdisipliner for å skape resultater fra strategisk nivå til gjennomføring. I 2019 startet han Stryde Design for å bidra til å løse forretnings- og samfunnsutfordringer med strategisk bruk av designtenkning.

Samhandlingsaktivitet 


Bendik Alexander Blix
tjenestedesigner, Stryde  

Har en bachelorgrad i tjenestedesign og bruker tiden sin på å finne levedyktige løsninger i komplekse samfunnsfloker. Han spesialiserer seg i å kartlegge behov fra forskjellige aktører, både i offentlig og privat sektor, som oversettes til handlingsdyktige innsikter. Tidligere arbeid inkluderer konflikthåndtering hos innbyggergrupper tilknyttet den åpne russcenen på Grønland, skalerbare løsninger i eldreomsorgen og reduksjon av matsvinn i dagligvare.

Samhandlingsaktivitet 


Trude Teige
forfatter og journalist 

Utdanna journalist og oversetter. 22 års erfaring som programleder, nyhetsanker og politisk reporter i TV2, samt journalist i Bergens Tidene og NRK Møre og Romsdal/Dagsnytt. Debuterte som forfatter i 2002, og har gitt ut elleve romaner og to sakprosabøker.

Dagens konferansier