Nasjonal konferanse: Sammen for et aldersvennlig Norge 25.oktober Quality Hotel Ålesund

25. oktober inviterer vi ledere fra private og offentlige virksomheter, ledere i frivillige organisasjoner samt ledere i kommunen og fylkeskommunen til nasjonal konferanse.

Med samarbeid mellom ulike sektorer som rød tråd, vil vi bidra til at vi sammen skaper smartere, mer bærekraftige og aldersvennlige samfunn. Der folk bor!

Norge står ovenfor store demografiske endringer. Vi blir flere eldre og vi lever lenger. For å møte endringene og skape bærekraftige velferdstilbud må vi tenke og jobbe annerledes.

Vi har lagt opp til noen kreative bolker som sørger for at du som kommer til Ålesund får nyttige – og aller helst inspirerende, nye relasjoner. Har du ikke mulighet til å delta fysisk, kan du følge deler av konferansen på nett.

Tid: 25. oktober, kl. 10.30 – 16.30.
Sted: Quality Hotel Ålesund. Deler av konferansen strømmes.

Velkommen!

Bla deg nedover for praktisk informasjon og for å se hvem som står på scena.

Innledere

Jon-Erik Lunøe
adm.dir, Bane NOR Eiendom AS

Knutepunktutvikling og bærekraft

Eirik Kanck
regionleder, UN Global Compact

Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?

Ellen Rønning-Arnesen

Ellen Rønning-Arnesen
statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Bo trygt hjemme i et aldersvennlig Norge

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik
kommunal- og distriktsminister

Hvordan ser et aldersvennlig Norge ut fra Kommunal- og distriktsdepartementet?

Anne Berit Rafoss
Prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge

Aldersvennlige og inkluderende designprosjekter

Arne Blystad Helme
Head of Healthcare, KPMG Norway

Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?

Gry Rustad Pettersen
PhD-stipendiat, Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU 

Kjøpesenter som sosial arena – hvorfor, hvordan og til hva?

Berit Brørby
leder, Rådet for et aldersvennlig Norge

Velkommen!

Trude Teige
forfatter og journalist

Dagens konferansier

Kirsti Kierulf
adm.dir, Norsk kommunalteknisk forening

Planarbeid: Samhandling mellom kommunen og lokale aktører


Liv Jorunn Solstad
prosjektleder Leve hele livet, Voss herad

Reell medvirkning og suksessfaktorer for tverrfaglig samarbeid

Marit B. Hagland
leder, Norwegian Smart Care Lab

Brukerinvolvering og medvirkning er nøkkelen til suksess


Siri Arntzen
leder Fabric+, AT Arkitektur

Aldersvennlige og inkluderende designprosjekter

Jan Ratnarajan
prosjektmedarbeider, AT Arkitektur

Aldersvennlige og inkluderende designprosjekter


Nina Myklebust
Seniorrådgiver, Senteret for et aldersvennlig Norge

Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?

Wenche Halsen
leder, Senteret for et aldersvennlig Norge

Vi har ikke råd til å la være

Hallgrim Sagen
partner og strategisk designer, Stryde

Samhandlingsaktivitet

Bendik Alexander Blix
tjenestedesigner, Stryde

Samhandlingsaktivitet


Praktisk informasjon

Pris:
Konferansen er gratis – uavhengig om du deltar fysisk eller digitalt.
Som deltaker må du selv dekke reise og eventuell overnatting. I løpet av konferansedagen spanderer vi møtemat og lunsj.

Hotell:
Konferansen arrangeres på Quality Hotel Ålesund.
Adresse: Sorenskriver Bulls gate 7

Ta direkte kontakt med hotellet for bestilling av overnatting.

Transport fra flyplass:
Flybuss fra Vigra er merket «Sentrum». Gå av på stoppestedet som heter Skateflukaia.

Hvordan vi kan løfte blikket og se muligheter for samarbeid på tvers i utviklingen av et smartere, mer bærekraftig og aldersvennlig samfunn?

Spørsmål?

Vi vil hjelpe deg så godt vi kan med det du måtte lure på. Send oss en e-post: aldersvennlignorge@helsedir.no

Over 500 fikk med seg fjorårets utgave av konferansen som gikk av stabelen i Oslo