Er du leder i privat eller offentlig sektor? Lurer du på hvilke muligheter som ligger i demografiendringene? 27. september inviterer vi på nytt til den nasjonale konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge. Årets møteplass blir Scandic Hell. 

Samarbeid er den nye konkurransen, og her får du gode eksempler på hvordan ulike møteplasser kan bidra til samhandling og samskaping - mellom sektorer og på tvers av generasjoner. 

I programmet har vi lagt opp til noen kreative bolker som sørger for at du som kommer til Trondheim får nyttige – og aller helst inspirerende, nye relasjoner.

HVOR: Scandic Hell
NÅR: 09.30 - 16.15

Meld deg på allerede nå for å sikre deg en plass i salen, eller om du vil følge deler av konferansen digitalt. 


På scenen står blant andre:

Mads Bruun Høy

Gründer Æra

Dagens konferansier
Mads er leder for systeminnovasjon i Æra og har arbeidet for systemendring for en bedre verden i over 20 år. Han er initiativtakeren til Floke, det tverrsektorielle innovasjonsprogrammet hvis mål er å løse store samfunnsutfordringer. Samarbeid, bærekraft, strategi og innovasjon er stikkord når han i tillegg til å presentere innledere hjelper oss med rammene for dagen.

Erik Thorstvedt

Fotballekspert og motivator

Kan vi lære noe av menn i korte bukser?
Erik regnes av mange som Norges beste keeper gjennom tidene. Etter endt fotballkarriere har han blant annet vært sportsdirektør, forfatter, ekspertkommentator, programleder og gründer. Han vil snakke muntert og inspirerende om hvordan vi best mulig kan prestere innenfor hvert vårt felt – med de menneskene vi til enhver tid er sammen med.

Karin Lindgård

Partner SoCentral, leder samfunnsinnovasjon

Dette hadde vi ikke fått til alene
Karin er utdannet samfunnsviter og har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har tidligere ledet SoCentrals kommuneinkubator og vært involvert i en rekke utviklingsprosjekter. Karin vil blant annet gi deg innsikt i pågående prosjekt og metoder for å skape møteplasser for bærekraftig verdiskaping i deres region.

Gunnar Ridderstöm

Sivilarkitekt, førsteamanuensis NMBU og fagekspert ved Byutviklingsavdelingen i Norconsult

Hvordan kan arkitektur bidrar til sosiale møteplasser og helsefremmende aktivitet? 
Gunnar har skrevet doktorgrad om hvordan helsespørsmål har påvirket norsk byplanlegging og vært med å utvikle NALs håndbok for aldersvennlig stedsutvikling. Han har erfaring fra offentlig og privat virksomhet og har jobbet med blant annet arealplanlegging og byutvikling. Gunnar vil se nærmere på hvordan arkitektur og utforming av byrom påvirker hvordan vi bruker omgivelsene våre. 

Ellen Rønning-Arnesen

Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

Levende og aldersvennlige lokalsamfunn
Ellen har en master i statsvitenskap fra London School of Economics, og en bachelor i Europastudier med sammenlignende politikk. Hun har vært spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus og jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Ellen har sittet tett på arbeidet med stortingsmeldingen Bo trygt hjemme som legges frem før sommeren, og vil gå nærmere inn på hva som ligger i den. 

Berit Brørby

Leder, Rådet for et aldersvennlig Norge

Velkommen
Berit har 24 år bak seg på Stortinget med erfaring fra blant annet finanskomiteen, kommunalkomiteen og presidentskapet, og har ledet Stortingets delegasjon til Nordisk Råd. Etter at hun gikk ut av stortinget i 2009 har hun vært engasjert i en rekke styrer. Siden 2021 har hun vært leder av Rådet for et aldersvennlig Norge, og er særlig opptatt av generasjonsmøter og digital inkludering. 

Wenche Halsen

Leder, Senteret for et aldersvennlig Norge

Aldersvennlig angår alle
 

Signe Hordvei

Folkehelsekoordinator, Notodden kommune
 

Fra lukket industri til stimulerende uteområde for alle
Signe er utdannet fysioterapeut og osteopat, og har en master i International community health. Hun vil fortelle om kommunens forvandling av et lukket industriområde til en åpen, vennlig og tilgjengelig møteplass for alle innbyggerne. 

Dina von Heimburg

førsteamanuensis NTNU

Livskvalitet for alle i et aldersvennlig samfunn
Dina er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring, der hun er nestleder av WellFare: Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft. Dina har fra tidligere lang fartstid som folkehelsekoordinator i kommune, og arbeider nå med flere forskningsprosjekter knyttet til relasjonell velferd, samskaping og sosialt rettferdig samfunnsutvikling. Hun vil diskutere generasjonsmøtenes betydning for den enkelte og samfunnet. 

Åge Skinstad

Sjef, Ski VM Trondheim 2025

Ski VM 2025 skal mobilisere 2500 frivillige

Nina Brå

Leder HR og Frivillighet Ski VM Trondheim 2025

Ski VM 2025 skal mobilisere 2500 frivillige

Flere inspirerende og engasjerende innledere presenteres fortløpende.

Praktisk informasjon

Pris:
Konferansen er gratis – uavhengig om du deltar fysisk eller digitalt.
Som deltaker må du selv dekke reise og eventuell overnatting.

Hotell:
Konferansen arrangeres på Scandic Hell som ligger rett ved Værnes.
Adresse: Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal

Hvordan vi kan løfte blikket og se muligheter for samarbeid på tvers i utviklingen av et mer bærekraftig, inkluderende og aldersvennlig samfunn?


Sjekk ut fjorårets konferanse

25. oktober 2022

Knutepunktutvikling, planarbeid, kjøpesenter, brukerinvolvering og medvirkning. Dette var noen av ingrediensene da konferansen gikk av stabelen i Ålesund 25. oktober 2022.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Bli oppdatert på siste nytt fra senteret og arbeidet med et aldersvennlig Norge.