Hvordan engasjere seniorene i frivilligheten?

Digital konferanse der Senteret for et aldersvennlig Norge deler erfaringer og presenterer verktøy som kommunene kan bruke i rekrutteringen av flere seniorer til frivillig engasjement.

  • 15. februar 2022
  • 13:00–15:30
  • Digitalt
  • Gjennomført, se opptak

Opptak

Program

  • Om prosjektet Mobilisering av seniorressursen – Hvilke kommuner har deltatt, hvordan er de like/ulike? Hva har vi gjort? Hvilke metoder har vi brukt?
  • Erfaringsdeling fra kommuner – Aha-opplevelser, læring og inspirasjon.
  • Introduksjon til den digitale veilederen.
  • Panelsamtale om fremtidens frivillighet.