Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien

Eldre dame sitter ved kjøkkenbordet og ser på en skjerm der en yngre dame er ute på fisketur i en båt, og holder opp en fisk til kamera.

Illustrasjon. Foto: Estera K. Johnsrud/No Isolation.

Helsedirektoratet inviterer til webinar der blant annet Nordlandsforskning, Røde Kors og Nasjonalforeningen for folkehelsen deler forskningsresultater, kunnskap og erfaringer om hvordan eldre har hatt det under pandemien.

  • 19. august 2022
  • 11:00–13:00
  • Digitalt
  • Gjennomført, se opptak

Opptak

Om webinaret

På webinaret lanseres rapporten Et aldersvennlig samfunn i koronaens tid? En studie av tilbud og hverdag blant hjemmeboende eldre i pandemiens første 1,5 år som Nordlandsforskning har gjennomført for Helsedirektoratet som en del av oppfølging av strategi for et aldersvennlig samfunn. Prosjektet har sett på kommuners arbeid med et aldersvennlig samfunn under en pandemi og konsekvenser for hjemmeboende eldres livskvalitet.