Aldring, aktivitet og fellesskap – før, under og etter pandemien

Eldre dame sitter ved kjøkkenbordet og ser på en skjerm der en yngre dame er ute på fisketur i en båt, og holder opp en fisk til kamera.

Illustrasjon. Foto: Estera K. Johnsrud/No Isolation.

Helsedirektoratet inviterer til webinar der blant annet Nordlandsforskning, Røde Kors og Nasjonalforeningen for folkehelsen deler forskningsresultater, kunnskap og erfaringer om hvordan eldre har hatt det under pandemien.

  • 19. august 2022
  • 11:00–13:00
  • Digitalt
  • Gjennomført