Arendalsuka 2024: Aldersvennlige nærmiljø kan redusere behovet for helse- og omsorgstjenester

To eldre damer går tur på en vei

Helsedirektoratets nye rapport og kalkulator viser at dersom en kommune som får 200 inaktive innbyggere i 60-årene til å være delvis aktive, altså å gå et par kilometer hver dag, vil det kunne bidra til 1372 ekstra friske leveår i denne kommunen. Foto: Centre for ageing better

Linda Granlund, direktør i Helsedirektoratets divisjon for folkehelse og forebygging ser nærmere på hvordan aldersvennlige nærmiljø kan redusere behovet for helse og omsorgstjenester i kommunen.

  • 14. august 2024
  • 13:15–13:45
  • Aldringsteltet, Arendal

Mange eldre lever aktive liv, men det er samtidig stor variasjon i aktivitetsnivå. Både i et samfunnsøkonomisk perspektiv og for den enkeltes livskvalitet er det et stort potensiale i økt fysisk aktivitet. Helsepersonellkommisjonen har blant annet vist at flere eldre ikke alene kan løses med økning i helse- og omsorgstjenester. Hvis flere eldre blir fysisk aktive i hverdagen, kan det bidra det til økt egenmestring, bedre helse og mindre behov for helse- og omsorgstjenester.

Nye beregninger av fysisk aktivitet viser at helsegevinstene er enda større enn tidligere antatt, men hvordan beregne dette? Linda presenterer en kalkulator for beregning av helsegevinst.

Det er videre en sammenheng mellom nærmiljøkvaliteter og hvor aktive vi er. Godt planlagte nærmiljøer blir viktigere jo eldre vi blir, men krever bredt samarbeid. Hvilke nærmiljøkvaliteter er viktige og hva skal til for å lykkes i samarbeid?