Aldersvennlig transport – har vi råd til å la være?

På innsiden av en buss der vi ser bakhodene til flere mennesker i ulik alder

Foto: Unsplash

Sammen med Kollektivtrafikkforeningen arrangerer Senteret for et aldersvennlig Norge frokostmøte om aldersvennlig transport på Arendalsuka.

  • 16.–19. august 2022
  • Calarion Hotel Tyholmen / Digitalt
  • Gjennomført

 

Om frokostmøte

Vi blir flere eldre, vi lever lenger og vi skal greie oss selv og bo hjemme så lenge som mulig. En forutsetning for å kunne leve gode liv som eldre, er at vi kommer oss ut og møter andre. En forutsetning for at vi kommer oss ut er at det er transportmuligheter. Ikke alle kjører bil på sine eldre dager.

En av nøklene for å sikre et bærekraftig og aldersvennlig Norge i årene som kommer er gode transportløsninger der folk bor. Skal vi lykkes må det tenkes nytt. Noen fylker er i gang.

Program

  • Transport i et aldersvennlig Norge – ved Wenche Halsen, Senteret for Aldersvennlig Norge

Hvilke ulike transportløsninger er tilgjengelig for eldre i Norge i dag, hvordan fungerer de og hvilke nye løsninger kan fungere i fremtiden?  Vista Analyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlagt hva som finnes og vurdert hvilke muligheter som ligger i bruk av for eksempel ny teknologi og sosiale medier. At eldre kommer seg ut er en forutsetning for å et godt liv hjemme så lenge som mulig. 

  • AKT Svipp – ved Thomas Ruud Jensen, utviklingsdirektør Agder Kollektivtrafikk AS

Er du over 67 år (eller har honnørkort fra NAV) og trenger skyss fra dør til dør? Prøveprosjektet AKT Svipp er en bestillingstjeneste for honnørreisende i Vågsbygd og Arendal.

AKT Svipp er en samkjøringstjeneste, uten fast ruteplan, men som baserer seg på at turene forhåndsbestilles. Kunden har likevel stor fleksibilitet i forhold til bestillingstidspunkt, hentetidspunkt og servicenivå. Turen koster det samme som en vanlig bussbillett. Og kundene elsker dette tilbudet.

  • Fra ensomhet til sosial inkludering- samskaping med eldre i Arendal kommune – ved Cecilie Karlsen og Tina Lien Barken, begge er førsteamanuensis Universitetet i Agder

Prosjektet «From Isolation to Inclusion (I2I) », er ledet av Universitetet i Agder, sammen med Arendal kommune og flere andre partnere i Nordsjøregionen. Det overordnede målet er å fremme innovasjon innen offentlige tjenester for å bidra til sosial inkludering og redusert ensomhet blant eldre og risikogrupper. Ler mer om prosjektet her; https://northsearegion.eu/i2i/

Gjennom spørreundersøkelse og workshop med eldre og ansatte i Arendal, er det avdekket at mangel på eller utfordringer ifm transport  er en av hovedutfordringene.