Vil være en verktøykasse for aldersvennlig utvikling

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 13.03.23 (oppdatert 13.03.23)
Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse.

Gjennom forskning, opplæring, utvikling og kommunikasjon om aldring og eldrehelse i Norge, ligger demografiendringene midt i kjernen av alt arbeid i Nasjonalt senter for aldring og helse. Nå blir de også samarbeidspartner med Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Et aldersvennlig Norge er viktig og relevant i alle våre fagområder og alt vårt arbeid, og vi er opptatt av å kunne være en «verktøykasse» for arbeidet med aldersvennlig utvikling, forklarer, Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder i Aldring og helse.

Nina Myklebust som leder arbeidet med partnerne i Senteret for et aldersvennlig Norge mener en viktig partner nå er på plass.

 − Aldring og helse jobber bredt innen forskning, utvikling og kompetanseheving, og vi er ikke i tvil om at de vil være viktige i arbeidet med å skape et mer aldersvennlig Norge.

Fra kunnskap til praksis

Som offentlig aktør tilbyr Nasjonalt senter for aldring og helse forskningsbasert kunnskap, praktiske verktøy og gode løsninger både for eldre, pårørende og helse- og omsorgspersonell.

− Vår visjon er Aldring og helse – fra kunnskap til praksis. Gjennom vår forskning er vi med på å beskrive og analysere ulike sider ved den demografiske utviklingen, til hjelp for nasjonale myndigheter og beslutningstakere, forklarer Kari.  

Hun trekker frem Helsepersonellkommisjonen som peker på behovet for kompetanse i alle ledd i eldreomsorgen fremover.

− Spesielt vil det være behov for helsefagarbeidere og kompetanse til alle som i fremtiden kan bidra på ulikt vis. En av Aldring og helses kjerneoppgaver har alltid vært å utvikle og spre kompetanse til tjenestene, brukere og pårørende gjennom ulike opplæringsmodeller på oppdrag fra myndighetene.

Fremmer god helse og alderdom

Aldring og helse jobber bredt innen fagområdene aldring, fysisk helse, psykisk helse, samt kognisjon og demens. Målet er å fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom.  

− Et aldersvennlig Norge er viktig og relevant i alle våre fagområder og alt vårt arbeid, avslutter Kari.

OM ALDRING OG HELSE

Nasjonalt senter for aldring og helse er en offentlig aktør som tilbyr forskningsbasert kunnskap, praktiske verktøy og gode løsninger for eldre, pårørende og helse- og omsorgspersonell.

Senteret har flere lokasjoner spredt rundt i Norge, men er administrativt underlagt Sykehuset i Vestfold, og har et erierstyre med representanter fra Sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus.

www.aldringoghelse.no