23. – 24. oktober: Aldring i en ny tid

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 09.03.23 (oppdatert 16.03.23)
Foto: Centre for Ageing Better

Overskriften for den 8. norske kongressen i aldersforskning har tittelen Aldring i en ny tid. Dette er en møteplass for personer og fagmiljøer som arbeider med forskning og utviklingsarbeid om aldring og eldre.

Konferansen ønsker å få presentert forskning over et bredt spekter av temaer som aktiv aldring, bolig, forebygging og behandling, helsetjenester, livskvalitet, omsorg, sosial ulikhet, sosiale nettverk, teknologi, yrkesaktivitet blant eldre og mye mer.

Noen føler seg som aldersforskere, andre gjør det ikke, men har interesse for området. Alle er like velkomne.

Om konferansen

Dato: 23. – 24. oktober 2023
Tidspunkt: 9.00 – 16.00
Fysisk deltagelse: Quality Hotel Expo, Fornebu
Digital deltagelse:  Det vil bli mulig å se plenumsforedragene i opptak.

Det vil være plenumsforedrag, symposier, sesjoner for paperpresentasjoner og muligheter for å presentere posters.

Arrangører: Nasjonalt senter for aldring og helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Norsk selskap for aldersforskning og OsloMet (ved Fakultet for helsevitenskap og NOVA). Senteret for et aldersvennlig Norge sitter i programkomiteen.

Mer informasjon kommer. Følg gjerne konferansen på Facebook for oppdateringer om siste nytt: https://www.facebook.com/aldersforskningskongress