Vil sette eldres boligsituasjon på dagsorden

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 06.03.23 (oppdatert 06.03.23)
Fire mennesker sitter rundt et bord, ser i kamera og to av de signerer hver sine dokumenter
Wenche Halsen, leder Senteret for et aldersvennlig Norge, Kristin Gyldenskog, samfunnskontakt Huseierne, Nina Myklebust, seniorrådgiver Senteret for et aldersvennlig Norge og Carsten Pihl, Forbruker- og kommunikasjonssjef Huseierne signerer partnerskapsavtalen.

Hvordan kan vi i fremtiden ha et boligmarked som er tilpasset eldres behov? Dette er bare noe av det Huseiernes landsforbund ønsker å sette høyere på agendaen.

− Gjennom et strategisk partnerskap med senteret ønsker vi å komme enda tettere på andre som også arbeider med eldre og eldres boforhold. Samtidig ønsker vi at eldres boligsituasjon kommer høyere opp på dagsorden når vi snakker om et aldersvennlig Norge, forteller Carsten Henrik Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

Ta høyde for de eldres behov

Som forbrukerorganisasjon er Huseierne partipolitisk uavhengig og en sterk forbrukerstemme som hver dag jobber for å ivareta medlemmene sine interesser. Uavhengig av om de bor i egen bolig, borrettslag eller sameie. Og uavhengig av om de er 18 eller 80.

I dag eier 8 av 10 nordmenn sin egen bolig. Og blant disse er andelen størst i alderen 50-66 år. Nærmere 90 prosent av disse eier en enebolig, leilighet eller et rekkehus eller lignende.

Så er det en gang slik, at de fleste eldre ønsker å greie seg selv i størst mulig grad og bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Det krever imidlertid at boligmarkedet henger med, og er tilpasset.

− I 2060 er hver femte person over 70 år, mot dagens én av åtte, forteller Carsten.  

− Vi i Huseierne arbeider mye med utfordringene rundt hvor eldre skal bo, hvor de vil bo, og hvordan vi kan ha et boligmarked i fremtiden som er tilpasset deres behov.

Mer om senterets partnerskapsordning.

En viktig aktør og et talerør

Nina Myklebust som leder arbeidet med partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge mener Huseierne med sine 270.000 medlemmer representerer en viktig aktør og et talerør for landets boligeiere innen boligpolitikk, og saker av økonomisk og sosial interesse.

− De samarbeider allerede tett med blant annet Pensjonistforbundet, og vi er glade for å ha fått de med på laget. Gjennom partnerskapsordningen skal vi sammen arbeide for å kartlegge og støtte opp om det viktige arbeidet med eldres ønsker og behov knyttet til bolig og boformer.

− Like viktig som at samfunnet omstiller seg, er at hver og en av oss selv tar et ansvar. Det innebærer at vi må planlegge for framtidig bosituasjon og se på hvordan vi kan tilpasse egen bolig og gjøre den mer aldersvennlig, avslutter Nina Myklebust.

Her har Huseierene har samlet en rekke nyttige artikler for en sikrere bolig i alderdommen.

OM HUSHEIERNE

Huseierne er en landsomfattende forbrukerorganisasjon for alle som eier sin egen bolig, sameier, borettslag og gårdeiere. De er politisk og kommersielt uavhengige, og tilbyr blant annet juridisk og byggteknisk rådgivning, kurs om boligrelaterte temaer.

Huseierne har hovedkontor i Oslo, og er organisert med 16 distriktsavdelinger rundt i landet.

www.huseierne.no