19. april: Implementering av planer og strategier i kommunen (webinar)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 06.03.23 (oppdatert 28.03.23)
Illustrasjon: Unsplash

Om webinaret

Dato: 19. april 2023
Tidspunkt: 10.00 til 12.00
Hvor: Lenke til pålogging blir sendt ut per e-post 18. april til alle som er påmeldt.

Det gjøres opptak av webinaret.

Program

10.00 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.10 Hvor trykker skoen – og hva gjør vi med det? Iverksetting som del av kommunens ordinære planarbeid ved Anders Aasheim, seniorrådgiver Statsforvalteren i Troms og Finnmark

10.30 Suksessfaktorer og snublesteiner i lokalt implementeringsarbeid ved Anne Grethe Stinessen Steinsvåg, Universitetslektor/fagansvarlig videreutdanninger, Universitetet i Sørøst-Norge

11.00 Pause

11.10 Snakke, tenke og handle sammen. Erfaringer fra implementeringsarbeid i Stavanger kommune ved Stine Johansen Haaland, rådgiver/programleder helse og velferd

11.25 Fra fragmentert kunnskap til helhetlig innsikt og handling for et aldersvennlig Moss ved Heidi Bye, rådgiver innovasjon og organisasjonsutvikling

11.40 Implementering og oppfølging av reforma Leve heile livet i arbeidet med samfunnsdelen til kommuneplanen og andre temaplanar ved strategisk rådgjevar Elin Helland-Jooste i Øygarden kommune

11.55 Avslutning og oppsummering v/Anne Berit

Med forbehold om endringer i programmet.