20. januar: Nettverkssamling Innlandet

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 15.12.22 (oppdatert 15.12.22)

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet i Innlandet og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer kommuner i Innlandet til en dag med inspirasjon til å utvikle et aldersvennlig samfunn.

Om samlingen

Dato: 20. januar 2023
Tidspunkt: 10.00 til 15.00
Hvor:  Scandic Hotel Hamar, Vansgveien 121

Merk! Deltagelse dekkes for inntil 2 personer per kommune.

Program

  • Transport, bolig og tilrettelegging av uteområder – eksempler fra kommuner
  • Senter for et aldersvennlig Norge vil si noe om hvordan det jobbes med utviklingen av et mer aldersvennlig samfunn
  • Gruppearbeid med rom for erfaringsutveksling og idedugnad

Det settes også av tid til å drøfte ønsker om regionalt samarbeid.