Levende og aldersvennlige lokalsamfunnn er bra for alle

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 14.12.22 (oppdatert 15.12.22)
Alle medlemmene i rådet for et aldersvennlig norge oppstilt i en trapp
Berit Brørby og Rådet for et aldersvennlig Norge har store forventninger til 2023. Nede fra venstre, Wenche Halsen (sekretariatsleder), Berit Brørby, Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel), Line Gaare Paulsen (IKT Norge) og Stian Slotterøy (Frivillighet Norge). Bak fra venstre: Anne Gamme (KS), Hans Christian Sandlie (Oslo Met), Osmund Kaldheim (Husbanken) og Jan Davidsen (Pensjonsitforbundet).

Om vi alle drar i samme retning for å skape et aldersvennlig samfunn, vil vi gjøre hverdagen mye bedre for så mange.

Så kjære alle sammen.  

Vi vil ha levende lokalsamfunn, og vi vil ha aldersvennlige lokalsamfunn. Som leder av Rådet for et aldersvennlig Norge har jeg hatt gleden av å møte en rekke interesseorganisasjoner som sitter på viktige virkemidler og som har en viktig stemme for at vi nettopp skal ha, få og utvikle lokalsamfunn der det er godt å bli eldre. Det handler om mangfold og inkludering.   

Fortsatt en vei å gå

For det er mye som må på plass. Vi må i større grad legge til rette for at de som ønsker det, får delta med sine ressurser, enten det er gjennom frivillighet eller lønnet arbeid. Vi må bli enda flinkere til å skape gode møteplasser og transportløsninger som gjør at vi faktisk kommer oss fra der vi bor og til disse møteplassene, butikken eller til legen. Vi må se på boligutviklingen og de boligene vi allerede har; gjøre det mulig å kunne bo hjemme så lenge vi kan – enten det være seg i enebolig eller i leilighet. Og ikke minst handler et aldersvennlig samfunn om at vi i større grad verdsetter erfaringen og kompetansen som følger med den aldrende befolkningen.

Vi må legge til rette for aktiv aldring. Gjør vi det, legger vi grunnlaget for en friskere og mer engasjert befolkning. For meg står møter og aktiviteter på tvers av generasjonene helt sentralt i arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn. Vi har mye å lære av hverandre.  

Store forventninger

Løsningene ligger ikke helse- og omsorgssektoren. Det er derfor en styrke å ha med seg de ulike organisasjonene som til sammen utgjør Rådet for et aldersvennlig Norge. De representerer mangfoldet. Og det er en glede å lede dette viktige arbeidet. Vi snakker her om å finne løsninger i møte med en av vår tids største samfunnsendringer – vi blir flere eldre.

Rådets oppgave er å påvirke, initiere og samhandle med ulike aktører. I 2022 har vi hatt gode diskusjoner – og hentet inn stemmer eksternt. Vi har hatt et særlig engasjement for digital inkludering, og venter forventingsfult på regjeringens handlingsplan. Så kan jeg love at digital inkludering også vil stå på agendaen til rådet inn i det nye året.

Vi har store forventninger – og ser frem til nye bekjentskap, samarbeid og løsninger som vil bidra til at Norge blir enda mer aldersvennlig.

På vegne av Rådet for et Aldersvennlig Norge ønsker jeg dere alle i fredelig jul og et riktig godt nytt år!

Berit Brørby