7. februar: Universelt utformede og aldersvennlige uteområder og møteplasser (webinar)

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 05.12.22 (oppdatert 19.01.23)
Foto: Fredrik Naumann / Felix Media

Aktiviteter, drift og vedlikehold er tema for det tredje og siste webinaret om universelt utformede og aldersvennlige møteplasser i regi av Senteret for et aldersvennlig Norge og KS.

Om webinaret

Dato: 7. februar 2023
Tidspunkt: 10.00 til 12.00
Hvor: Lenke til pålogging blir sendt ut per e-post 6. februar til alle som er påmeldt. (Opptak vil bli gjort tilgjengelig i etterkant)

Webinaret er gratis og åpent for alle

Se opptak fra de to første webinarene:

25. november – turstier, nærturer, transformasjon av industriområder og parkområder
11. oktober – kartlegging, medvirkning og samlokalisering/sambruk.

Program

10.00 Velkommen ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge

10.05 Lek og historie på tvers av generasjoner ved Ida Tolgensbakk, førstekonservator, Norsk Folkemuseum

10.20 Badeplass, brygge og aktiviteter for alle i Halden ved Bente Bjørk, ergoterapeut/rådgiver universell utforming, Halden kommune

10.35 Aktiviteter knyttet til uteområder i Sandnes ved Audun Laugaland, rådgiver friluftsliv, Sandnes kommune

10.50 Pause

11.00 Utvikling av aktiviteter for alle i Evjudalen uteområde ved Sindre Flø, idretts- og friluftskonsulent, Midt-Telemark kommune

11.15 Generasjonelekene – spennende mulighet for bruk av uteområder ved Anne Berit Rafoss, prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge

11.30 Tilskudd til universell utforming – hvordan skrive en god søknad og eksempler på gode prosjekter ved Joakim Berntson Aase, Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet

11.45 Drift og vedlikehold av uteområder og møteplasser ved Stig Wathne, rådgiver universell utforming, Stavanger kommune

12.00 Avslutning og oppsummering v/Anne Berit

Forsommeren 2022 etterlyste Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn og KS sitt Kommunenettverk universell utforming kommuner som har etablert eller planlegger å etablere uteområder med mål om å gjøre de mer tilgjengelig og inkluderende. Resultatet av etterlysningen presenteres i en egen webinar-rekke.