Gjentar suksessen med Generasjonslekene i 2023

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 28.11.22 (oppdatert 28.11.22)
I 2023 får flere norske byer og tettsteder mulighet til å arrangere Generasjonslekene med hjelp fra Senteret for et aldersvennlig Norge og Norges Frivilligsentraler.

I samarbeid med Norges Frivilligsentraler inviterer Senteret for et aldersvennlig Norge til en ny runde med Generasjonslekene i 2023. Her vil landes byer og tettsteder få mulighet til å skape en inkluderende møteplass med aktiviteter for flere generasjoner. Søknadsfristen er 16. januar.

− Vi oppfordrer både kommuner og Frivilligsentraler til å søke, og vil velge ut 25 steder som vi vil bistå med informasjonsmateriale, et utvalg av premier, samt tips og råd til organisering, forteller Anne Berit Rafoss, prosjektleder i Senteret for et aldersvennlig Norge.

−  Generasjonslekene er folkehelse, bruk av nærmiljø og frivillige, samskaping mellom ulike aktører og en arena som kan bidra til entusiasme og samhørighet for hele lokalsamfunnet.  

Samskaping og samarbeid på tvers i lokalmiljøet

I 2022 gikk lekene av stabelen i 18 byer og tettsteder – fra Alta i nord til Arendal i sør.

− Det ble gjennomført med stort engasjement og kreativitet. Formatet til Generasjonslekene er fleksibelt og gir rom for improvisasjon og lokal finjustering. Det resulterte i 18 helt unike og ulike utgaver, forteller Anne Berit.

− Tilbakemeldingene fra arrangørene var likevel samstemte; de opplevde at de i stor grad lykkes, nettopp med å skape mangfold og inkludering på tvers av generasjoner. Samtidig så de verdien av dette som en fin arena for samskaping og samhandling på tvers av kommunen, frivilligheten og lokalt næringsliv, forteller Anne Berit.

Aktiviteter for alle

Aktivitetene som utgjør Generasjonslekene er i hovedsak fysiske med ulike former for ballspill, treningsformer, idretter, men kan også inkludere aktiviteter som sjakk og quiz. Lagene skal ha minimum to generasjoner med, og de trenger ikke å være i familie.

− Det viktigste er at dette skal være noe for alle, uansett hvilken fysisk form de er i. Dette handler om samarbeid, lek og moro, ikke innbitt konkurranse – og her kan de selv bestemme hvilke aktiviteter de vil delta på, forklarer Anne Berit. 

Anne Berit Rafoss (lilla) på Generasjonsleken i Arendal, der de ulike frivilligsentralene i kommunen og klyngenettverket Med hjerte for Arendal samarbeidet om lenkene. Stian Jorunsen var konferansier.

Generasjonslekene i din kommune?

I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter.

− Ved å legge til rette for at Generasjonslekene kan arrangeres i norske byer og tettsteder, ønsker vi å bidra til nettopp dette, forklarer Anne Berit.

Her er det snakk om gjennomføring på lavt budsjett, og det skal heller ikke koste noe å delta.

− Tenk samskaping, byttehandel med ulike partnere og smart bruk av materialer, oppfordrer Anne Berit.

Søknadsfrist: 16. januar 2023.

Merk: Det er kun byer og tettsteder/kommuner og frivilligsentraler i kommuner som er med i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn som har anledning til å søke. 18. januar får de utvalgte stedene beskjed. De vil inviteres til kick-off 30. januar fra 10.00 – 11.30.

Her kan du se om din kommune er med i nettverket.