Melhus er vinner av Leve hele livet-prisen 2022

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 16.11.22 (oppdatert 16.11.22)
Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd og Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten tok imot prisen på vegne av Malvik kommune.

− Årets prisvinner har en langsiktig plan for hvordan deres innbyggere skal oppleve gode og meningsfulle dager, understreket Johan Torgersen, divisjonsdirektør for Forløp og tjenester i Helsedirektoratet, da han delte ut prisen under Leve hele livet konferansen 16. november.

Med det er Melhus vinner av 100.000 kroner som kan brukes i videre arbeid med reformen.

− Vi er kjempestolte! Prisen er en annerkjennelse for alle de som jobber med Leve hele livet og et tydelig tegn for oss på at vi er på riktig vei og gjør ting som faktisk betyr noe. Nå har vi fått et skikkelig boost for å jobbe videre mot å nå målene vi har satt oss, sa Albert Verhagen, kommunalsjef for helse og velferd, som tok i mot prisen sammen med Siri Busklein, avdelingsleder i hjemmetjenesten i Malvik.

En tjeneste- og samfunnsreform

Kriteriene for Leve hele livet-prisen varierer fra år til år i tråd med de ulike fasene i reformen. I 2022 har de nominerte kommunene utmerket seg ved:

  • å ha forankret Leve hele livet som en tjeneste- og samfunnsreform.
  • gjort konkrete endringer på systemnivå og bidratt til å dele dette arbeidet med andre.
  • å vise til konkrete tiltak som merkes positivt av befolkningen i alderen i 65+.

Malvik har tatt i bruk en ny modell som setter mennesker i sentrum og ikke systemer. Dette har en etisk dimensjon som juryen tror at andre kommuner kan la seg inspirere av, heter det begrunnelsen fra juryen, som består av Helsedirektoratets nasjonale referansegruppe.

Medvirkning står sentralt

I Melhus har de startet en kulturendringsprosess hvor innbyggerinvolvering er sentralt. Utgangspunktet er at innbyggerne skal sees gjennom hele livsløpet, for å hjelpe dem allerede på et tidlig stadium å mestre livet og øke livskvaliteten over lengre tid, understreker juryen.

Blant tiltakene Melhus viser til er satsing på bofellesskap, frivillighet, Livsglede for eldre, funksjonsattest for boliger, og målrettet bruk av velferdsteknologi, for å nevne noe. I mai 2022 vedtok de Veivalg prosjektet, som også er viktig for arbeidet med reformen.

Her kan du se hvordan Melhus kommune jobber med reformen: