Eldrerådsopplæring testet ut i Vestfold og Telemark

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 08.11.22 (oppdatert 08.11.22)
Om lag 50 deltakere som representerer kommunale og fylkeskommunale eldreråd har vært med på piloten for eldrerådsopplæring. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

Senteret for et aldersvennlig Norge har i samarbeid med KS og Pensjonistforbundet i oppdrag fra regjeringen å utvikle et opplæringstilbud for eldreråd. I høst er en egen pilot testet ut med deltakere fra kommunene i Vestfold og Telemark.

Målet med kurset er å kunne tilby kommunale og fylkeskommunale eldreråd, andre kommunale folkevalgte og administrative medarbeidere opplæring i eldrerådenes oppgaver – og i medvirkningsarbeid for å fremme mer aldersvennlig lokalsamfunn.

Nyttige innspill fra deltakerne

− Dette er et stort og viktig oppdrag, og vi er godt fornøyde med at vi har fått KS og Pensjonistforbundet, og flere andre nøkkelpersoner, med på laget, sier Ingrid Køhler Knutsen.

Hun har vært prosjektleder for utviklingen av piloten som nå er testet blant om lag 50 personer som representerer kommunale og fylkeskommunale eldreråd.

− Det har vært fint å få testet ut kursopplegget i ett fylke. Eldrerådsrepresentantene har stilt opp med stort engasjement og gitt nyttige innspill underveis, forteller Ingrid med et smil.

Lenge etterspurt

Opplæring av eldreråd har vært etterspurt lenge, og Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen har vært pådriver for å få dette til.

− Den største samfunnsendringen vi har er at det blir flere eldre. Å få på plass en eldrerådsopplæring har vært et viktig arbeid for oss i Pensjonistforbundet i mange år, forteller Jan.

− Eldrerådene arbeider for alle pensjonistene. De skal ha meninger, gi råd og ta egne initiativ til det å lage et bedre lokalsamfunn. Nå håper vi dette blir et godt tilpasset opplegg.

Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet forteller at de har arbeidet med å få på plass en eldrerådsopplæring har vært en viktig sak for dem i mange år. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge

Mer enn helse og omsorg

Piloten har vært en blanding av digital undervisning og fysisk samling med informasjon, korte temakurs og arbeidsøkter. Her har det vært innføring i hva som ligger i lov og forskrift om eldreråd, hva et aldersvennlig samfunn er og forholdet mellom stat og kommune.

− Folkehelse, media og kommunikasjon og hvilke saker det er naturlig at eldrerådene engasjerer seg i og saksgangen i en planprosess, har også vært på timeplanen, forteller Ingrid.

Ingrid Køhler Knutsen i Senteret for et aldersvennlig Norge har vært prosjektleder for piloten. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Et viktig mål med kurset er å kunne bredde eldrerådenes nedslagsfelt fra å dreie seg om helse og omsorg til å dekke alle sektorer i kommunen. Ikke minst å få medvirke til planer, bli hørt og gi innspill.

Til nye eldreråd

Nå gjennomføres det evalueringsrunder med både kursdeltakere og samarbeidspartnere. Dette vil danne grunnlaget for hvordan det endelige kurset skal blir.

− Opplæringstilbudet skal være klart til utrulling til kommune og fylkestingsvalget i 2023 når de nye eldrerådene er valgt, avslutter Ingrid.

Alle eldreråd og andre nøkkelpersoner vil få tilbud om å delta på kursene.

Eldreråd

I hver kommune skal det være et eldreråd som skal velges av kommunestyret for valgperioden. Eldrerådene er regulert i kommuneloven og forskrift om medvirkningsordninger.

Les mer om eldreråd på regjeringen.no