Sammen for et aldersvennlig Norden

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 02.11.22 (oppdatert 02.11.22)
Den norske delegasjonen i Stockholm.

Tidligere i høst samlet Nordens velferdssenter representanter fra eldreråd og organisasjoner som jobber med eldresaken i hele Norden til et todagers arbeidsmøte i Stockholm. Rådet for et aldersvennlig Norge var med i den Norske delegasjonen.

Eldrerådenes innflytelse på den kommunale og regionale eldrepolitikken, samt utfordringer og organisering av eldrerådene var blant temaene som har stod på agendaen. Målet med samlingen var å utvikle og forbedre det nordiske samarbeidet rundt eldrerådene. Dette som en del av prosjektet Aldersvennlige og bærekraftige samfunn i Norden.

Ulik organisering

Erfaringene fra arbeidsmøtet er at eldrerådene er organisert og jobber forskjellig i de nordiske landene. I noen land, som i Norge, er kommunen og fylkeskommunen pålagt å ha egne eldreråd, men slik er det for eksempel ikke i Sverige. Det landet som ligner mest på Norge er Danmark. Men forskjellen her er at eldrerådene har et overordnet nasjonalt organ, mens i Norge er eldrerådene knyttet til hver enkelt kommune og fylkeskommune.  

Hvilke saker eldrerådene engasjerer seg i varierer også. Men flere områder er universelle og slik like aktuelle i alle landene. Aldersdiskriminering er en gjenganger. Et annet område er eldre og digitalisering og digital inkludering. 

Til felles har alle at det blir flere eldre og færre yngre og at det i tiden som kommer vil være mangel på helsepersonell.  

Felles tiltak

Nordens velferdssenter jobber nå videre med temaene som kom opp i arbeidsgruppene, og som det vil være aktuelt å ta et felles grep om. Det er stor enighet om at det er nyttig å se på mulige felles tiltak for å løse de demografiske endringene en står overfor.  

Delegasjonen fra Norge bestod av:  

Nordens velferdssenter koordinerer også et nordisk nettverk for aldersvennlige byer og kommuner, som er en del av Verdens helseorganisasjons globale nettverk Age-friendly cities and communities. I dette nettverket er også Senteret for et aldersvennlig Norge med. Her kan du lese mer om hva det innebærer.