Ett år med partnerskap

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 01.11.22 (oppdatert 01.11.22)
Sofasamtale om partnerskapsordningen på den Nasjonale konferansen: Sammen for et aldersvennlig Norge 25. oktober 2022. Foto: Tone Molnes.

1. november er det ett år siden Senteret for et aldersvennlig Norge lanserte sin partnerskapsordning. Siden den tid er hele 20 partnere ønsket velkommen. Og om kort tid skal det aller første partnerprosjektet lanseres.

− Det har vært viktig for oss å få på plass et fundament av bredde, kompetanse og innsikt. Vi kan med glede si at vi i løpet av det siste året har lykkes med å signere avtaler med partnere fra alle sektorer, forteller Nina Myklebust, som har ansvaret for ordningen.

− Men viktigst av alt har vi lykkes med å knytte til oss partnere som på ulike måter virkelig kan bidra til endring og økt kunnskap om hva som må til for fremtidens Norge. 

Behov for mer kunnskap

Så er spørsmålet etter det første året, hvilke erfaringer vi i senteret har gjort oss i møte med potensielle partnere?

− Bevisstgjøring! kommer det kontant fra Nina.

− Der er et stort behov for kunnskap og bevisstgjøring rundt hva de demografiske endringene faktisk innebærer for hver enkelt av oss. Som innbygger, privatperson, ansatt, kollega og leder. Og jo mer vi i senteret er ute og snakker med ulike fagmiljøer og interesser, jo mer bidrar vi til økt kunnskap og ikke minst endring, fortsetter hun.

− Og det aller beste er å høre og se synergiene og ringvirkningene ute i næringslivet, hvor fokuset på seniorene som ansatte og kunder øker.

Tversektorielt samarbeid er ikke bare enkelt 

Som strategisk partner deltar man i en tverrsektoriell prosjektgruppe, som i en gitt periode skal jobbe sammen for å bidra til å løse en utfordring eller synliggjøre en mulighet innen aldersvennligtematikken. Helt sentralt her er at det er partnerne i prosjektet sammen, som skal finne frem til løsningene.

− I løpet av det siste året har vi i senteret selv, og helt sikkert partnerne våre kjent på ulikheter når det kommer til samarbeidet.

− Selv mener jeg det er disse ulikhetene som må til hvis vi skal lykkes. Vi må utfordre hverandre til å tenke ut av boksen, eller siloen. Vi må tørre å se saken fra andre sitt ståsted og respektere ulikhetene, understreker Nina.

Første partnerprosjekt lanseres i slutten av 2022

Om ikke lenge skal skal resultatet av det første partnerprosjektet presenteres. Her har KPMG Norge, UN Global Compact Norway, Atea, Møre og Romsdal Fylkeskommune og SESAM deltatt.

− Sammen har de sett nærmere på hvordan den demografiske utviklingen påvirker landets virksomheter og hvordan vi sammen kan bidra til mer aldersvennlige virksomheter. Selv om prosjektet ikke leverer på tid, er jeg ikke i tvil om at resultatet er noe vi er kan være omforent om, sier Nina med et smil.

25. oktober var UN Global Compact Norway og KPMG på konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge. Her fortalte de om hvordan det jobbes mellom de ulike partnerne og hva de sitter igjen med – egentlig.

Opptak og oppsummering av samtalen finner du her.

Skynder seg sakte

Det er mange som viser interesse for partnerskapsordningen. Det er ingenting som er bedre enn at flere vil stå i bresjen for dette viktige arbeidet.

− Vi skulle gjerne hatt mulighet til å åpne opp for alle som tar kontakt med oss. Men partnerskapene vi inngår er gjensidig, og det er viktig for oss at de som stiller sin tid og kompetanse tilgjengelig for oss opplever at samarbeidet gir verdi.

− Og med det i bakhodet, må vi fortsatt skynde oss litt langsomt i arbeidet med partnerskapsordningen, avslutter Nina.  

Les mer om partnerskapsordningen her.