Sammen for et aldersvennlig Norge: Stort engasjement på scenen og i salen

Av: Aldersvennlig Norge
Postet: 31.10.22 (oppdatert 31.10.22)

Knutepunktutvikling, planarbeid, kjøpesenter, brukerinvolvering og medvirkning. Dette var noen av ingrediensene da den nasjonale konferansen Sammen for et aldersvennlig Norge gikk av stabelen i Ålesund 25. oktober. Med samarbeid på tvers som rød tråd, bidro innledere og deltakerne i salen med erfaringer og eksempler til inspirasjon i arbeidet for et smartere, mer bærekraftig og aldersvennlig samfunn.

Privat næringsliv, frivilligheten, organisasjoner, akademia og offentlige virksomheter hadde alle funnet veien til konferansen, som arrangeres i samarbeid mellom Senteret for et aldersvennlig Norge og Rådet for et aldersvennlig Norge. I tillegg fulgte nærmere 200 deltakere konferansen live på nett.

Sunnmøres egen Trude Teige, forfatter og journalist, var dagens konferansier. Berit Brørby, leder av Rådet for et aldersvennlig Norge fikk æren av å ønske alle velkommen.

Se opptak av konferansen

Under er de ulike innleggene kort oppsummert. Her finner du også opptak og egne pdf-er med presentasjonene.

Del 1

 • Bo trygt hjemme i et aldersvennlig Norge
  Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, Helse og omsorgsdepartementet pekte både på utfordringene og mulighetene som ligger i demografiutviklingen, og regjeringens satsing og arbeidet knyttet til Bo trygt hjemme-reformen.
 • Planarbeid: Samhandling mellom kommunen og lokale aktører
  Med utgangspunkt i kommunenes planarbeid, fortalte Kirsti Kierulf, administrerende direktør Norsk kommunalteknisk forening om betydningen av at arbeidet med aldersvennlig i større grad må deles mellom de ulike ansvarsområdene i kommunen.
 • Knutepunktutvikling og bærekraft
  Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør Bane NOR Eiendom AS pekte i sitt innlegg på prinsippene for et godt knutepunkt og sammenhengen knutepunktutvikling har med folkehelse. Samtidig viste han til flere konkrete prosjekter rundt om i Norge. Ikke minst pekte han på at en aldersvennlig by ikke bare er «eldrevennlig», men vennlig for alle aldre, unge som gamle.
 • Hvordan ser et aldersvennlig samfunn ut?
  Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik var blitt utfordret på hvordan et aldersvennlig Norge ser ut fra hans ståsted. Gjelsvik pekte både på universell utforming, bolig og boligløsninger, utvikling av lokalsamfunn og digitalt utenforskap i sitt innlegg.   
 • Kjøpesenter som sosial arena
  Gry Rustad Pettersen, PhD Stipendiat ved Institutt for folkehelsevitenskap ved NMBU, forsker som tittelen på innlegget tilsier; betydningen av kjøpesenter som sosial arena for eldre. Hun viste blant annet til hva det er som gjør at eldre velger kjøpesentre og hva de gjør på kjøpesentrene. Hun løftet også frem betydningen muligheten for sosial kontakt har for helsa – at ensomhet er like farlig som å røyke.
 • Reell medvirkning og suksessfaktorer for tverrfaglig samarbeid
  Liv Jorunn Solstad, prosjektleder Leve hele livet i Voss Herad, fortalte om Vossadagane, en konferanse og samskapingsarena som nettopp har kommet i stand gjennom samarbeid på tvers. Her er også noe av målet at deltakerne skal kunne knytte kontakter på tvers av kommuner, på tvers av bransjer og ikke minst på tvers av interessefelt. Videre fortalte hun også om betydningen av dialog mellom kommunen og innbyggerne – og hvilke erfaringer de selv har gjort seg.  

  Voss herad er en av over 190 medlemmer i Nettverk for aldersvennlige lokalsamfunn.

Del 2

 • Har partnerskap og samarbeid på tvers verdi?
  Nina Myklebust, som har ansvaret for partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge, inviterte med seg partnerne Dr. Arne Blystad Helme, Head of Healthcare, KPMG Norway og Eirik Kanck, Regionsleder Møre og Romsdal, UN Global Compact til en sofasamtale. Her diskuterte de blant annet om partnerprosjektet de to er involvert i, og som skal lanseres i november – men også om aha-opplevelser, utfordringer og muligheter som oppstår når det samarbeides på tvers av fag og interesser.

  Les mer om senterets partnerskapsordning.
 • Brukerinvolvering og medvirkning er nøkkelen til suksess
  Hvorfor er det så viktig å ha med brukerne i utviklingen av nye løsninger? Og hvordan kan du legge tilrettelegge for brukermedvirkning? Marit B. Hagland, leder av Norwegian Smart Care Lab, trakk frem konkrete eksempler fra offentlige og private aktører som har skapt suksess med brukermedvirkning.
 • Aldersvennlige og inkluderende designprosjekter
  Hvordan er stedene våre tilpasset de eldre på vinteren, egentlig? Siri Beate Arntzen og Dr Jan Ratnarajan fortalte om AT arkitektur sitt prosjektet «Ageing in the Artic», som nettopp søker svaret på dette. Prosjektet er ett av 18 som DOGAs støtte for inkluderende design i 2022. Anne Berit Rafoss, prosjektleder Senteret for et aldersvennlig Norge fortalte om samarbeidet senteret har hatt med DOGA i utlysningen og evalueringen søknadene som har hatt et særlig aldersvennlig perspektiv.

Innovasjon gjennom samarbeid

I tillegg til innlegg fra scenen, i kjent konferansestil – var det også satt av tid til en egen, praktisk samhandlingsdel for deltakerne i Ålesund. Med utgangspunkt i spørsmål om hvilke konkrete utfordringer de opplever i samarbeid på tvers av sektorer og hvordan de mener vi kan forbedre samarbeidet på tvers, delte de sine erfaringer og tanker i grupper.

På spørsmål om hva deltakerne mener vi kan oppnå med tverssektorielt samarbeid, var svaret blant annet bedre løsninger, innovasjon og synergier.   

Hallgrim Sagen og Bendik Aleksander Blix fra tjenestedesignbyrået Stryde ledet deltakerne stødig gjennom denne prosessen. Resultatet av samhandlingsaktiviteten vil presenteres litt senere.

Gode diskusjoner og erfaringsutveksling blant deltakerne under samhandlingsaktiviteten.

Samhandlingsaktiviteten ble ikke strømmet.